December 2020 – Sporrens ordförande Tordleif Hansson överlämnar Sporrens hyllning via Anette Westin i Teams till Kristina Sandgren, Lena Kapstad och Carina Nensén. Sporrens styrelse beslutade vid senaste styrelsemötet att ”Skyddsutrustnings-gruppen” skulle belönas med presentkort som tack för att de lugnar och förser alla kommunens verksamheter med nödvändig skyddsutrustning under pandemiåret 2020. Skyddsutrusningsgruppen tackar för utmärkelsen men vill i sin tur skicka med till alla som tar emot och nyttjar utrustningen - Det är ni som verkligen kämpar för att begränsa smittspridningen och vårdar de som blir sjuka. Vi värnar om, hyllar och känner stor respekt för er som arbetar där ute!

Oktober 2019 - Sporrens ordförande Tordleif överlämnar Sporrens hyllning till Anneli Karlsson och Malin Olofsson. Sporrens styrelse beslutade att 'Fritid för alla' skulle belönas med biobiljetter som tack för deras goda arbete med att utveckla och bredda fritiden för vuxna med olika funktionsvariationer under 2019.

Maj 2018 - Sporrens vice ordförande Maria Lindgren överlämnar diplom och biobiljetter till receptionister på plats. Sporrens styrelse beslutade att receptionisterna i Stadshuset skulle belönas med biljetter till ett julevenemang som tack för deras goda bemötande och arbete trots en extrem arbetssituation i samband med renovering och införande av nya rutiner i Stadshusets reception under 2018.

December 2017 - Sporrens ordförande Karin Öberg överlämnar Sporrens hyllning till enhetschef Erica Forsman. Sporrens styrelse beslutade att Lönesupport skulle belönas med biobiljetter som tack för deras uthålliga arbete trots en extrem arbetssituation i samband med byte av personal- och lönesystem under 2017.

Sidan publicerades