Inskannade kortkataloger

Gamla böcker

 

Äldre inskannade och alfabetiska kataloger från svenska special- och universitetsbibliotek.

Chalmers bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://ipac.lib.chalmers.se/chalmers-kat65/ipac/SearchForm.jsp

Göteborgs universitetsbibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://www.ub.gu.se/sok/bocker/aldre/

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://hosting.devo.se/kib/ipac/SearchForm.jsp

KTHs bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
1827-1913 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://130.237.29.17/kth/search.html
1913-1960 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://130.237.29.17/kth-alf/ipac/SearchForm.jsp

Kungl. Biblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Katalog -1955 Plåten)
URL: http://platen.kb.se/kb-platen/ipac/SearchForm.jsp

Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL:http://ipac.sub.su.se/kvab/ipac/SearchForm.jsp

Linköpings stadsbibliotek/Stiftsbiblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://stiftsbiblioteket.linkoping.se/web/pub/search?
p_p_id=catalogueFacets_WAR_arenaportlets_INSTANCE_n0SBaIen
XGL8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id
=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_catalogueFacets_WAR_
arenaportlets_INSTANC

Lunds universitetsbibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://kat57.ub.lu.se/alfabetisk/ipac/SearchForm.jsp

Musik- och teaterbiblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/kataloger/

Umeå universitetsbibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: https://www.umu.se/bibliotek/samlingar/bocker-och-e-bocker/aldre-alfabetiska-katalogen/

Uppsala universitetsbibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
URL: http://www.ub.uu.se/soktips-och-sokteknik/bibliotekskataloger-a-till-o/katalog-1962/

 

Sidan publicerades