Kontaktuppgifter till svenska bibliotek

Frimärken

Biblioteksdatabasen

LIBRIS biblioteksdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med adresser, telefonnummer och länkar till de bibliotek, som är Libris-kunder, det vill säga cirka 3000 svenska och närmare 500 nordiska. Man kan söka på Libris-sigel, biblioteksnamn, ort med mera. Sök på bibliotek för att få fram rätt sigel eller bibliotekskod.

Genom att logga in i Biblioteksdatabasen (samma inloggning som till Libris webbfjärrlån) får man fram fullständig information om sökt bibliotek och möjlighet att uppdatera sina egna kontaktuppgifter.


Sidan publicerades