Tidigare konferenser

Talarstol bakom tomma stolar

Webbinarium 10 februari

Hur påverkas folkbiblioteken av ändrad pliktlagstiftning? Vad betyder samlingen för biblioteket? Hur arbetar vi metodiskt med gallringsarbetet? Det var frågor som ställdes en eftermiddag med kunskapsutbyte och samtal kring mediestrategiskt arbete. Här nedan följer programmet.

Program

13.15 Välkommen!
Inledning med Magdalena Sjöström och Bertine Pol Sundström.

13.30 Vad betyder samlingarna för bibliotekens identitet?

Hanna Hallnäs, doktorand vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, presenterar tankarna kring sitt doktorandprojekt där fokus är på (lärosätes)bibliotekens samlingar och vilken betydelse de har för bibliotekens identitet. Projektet är alldeles i sin början och tanken är att bjuda in till diskussion kring bibliotekens samlingar.

14.00 Pliktmaterialutredningen som demokratisk resurs

Remissvar från Föreningen för regional biblioteksverksamhet och Region Blekinge på ”Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftningen för ett tryggat källmaterial” (SOU 2021:32)
Kristina Hedberg och Emelie Lavesson, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

14.30 Paus

14.45 Kom igång med gallring - från modell till praktiskt genomförande

Ingalill Stenmark och Victoria Edman, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, introducerar modellen CREW som ger riktlinjer och kan förenkla arbetet med gallring. Irene Norberg, Lycksele bibliotek berättar hur de har tillämpat den utifrån egna förutsättningar.

15.45 Summering, tack för idag!


Webbinariet kan inte ses i efterhand. En kort sammanfattning och föreläsarnas presentationer finns (för närvarande) under fliken aktuellt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Kultur Gävleborg, Regionbibliotek Östergötland


Fjolårets konferenser (2021)

Mediekonferens
om vikten av barns inflytande, styrdokument och handlingsplaner

Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet. Hur bidrar beståndet av medier till våra möjligheter att uppfylla vårt biblioteksuppdrag?

Länkar till konferensdokumentation finns samlade efter innehållsbeskrivningen.

Kostar inte dom mycket? Jo men det är det värt! Presentation. Hur vi går vidare med barns och ungas synpunkter inför biblioteksflytten i Kiruna. Sanna Barsk och Malene Jensen. Inför flytten till nytt kulturhus och centrum gjorde Sanna Barsk och Malene Jensen en användarundersökning med fokus på barns och ungas behov. Men hur går de vidare? Ett samtal som tar avstamp i medieplanering och barns inflytande. Jensen, Malene och Barsk, Sanna, Kostar inte dom mycket? Rapport.

Styrdokumentens betydelse för folkbiblioteken i allmänhet och medieplanering i synnerhet. Presentation. Johanna Rivano Eckerdal är universitetslektor på Lunds universitet. Med utgångspunkt i sin forskning berättar hon om styrdokumentens betydelse för folkbibliotekens verksamhet i allmänhet och medieplanering i synnerhet. Tillsammans med sin kollega bedriver hon ett forskningsprojekt kring kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek. De har bland annat skrivit rapporten ”Styrdokumenten i vardagen”.

Mediehanteringsplan Motala. Presentation. Johanna Hagelin, bibliotekschef Motala kommun berättar praktiskt och konkret om bibliotekets pågående arbete med en ”Handlingsplan för medier”. Hon berättar även om det påbörjade arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för Götabiblioteken och nyttan av det i ett större mediesamarbete.

Datum: torsdag 11 februari 2021, digital konferens.
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Kultur Gävleborg och Regionbibliotek Östergötland.

Programmet för dagen (11 februari 2021) finns som pdf.

Konferenser från 2020 och tidigare

Sveriges depåbibliotek och lånecentral har ordnat många konferenser och föreläsningar. Kontakta lc@umea.se för presentationer och dokumentation från de tidigare konferenserna.


Text

Text

Sidan publicerades