Nyhetsarkiv

  • Positivt för många av Umeås företag

    Trots coronapandemin och oron för en vikande världskonjunktur har både förutsättningarna för företagande och företagarnas relation till Umeå kommun varit förhål...
  • Läs om Umeås stadsdelar

    Rapporten ”Umeås stadsdelar – så står det till!” finns att läsa här på webbplatsen. Den beskriver Umeås stadsdelar utifrån statistik, analyser och Umeåbornas sy...
  • Kommunen förlänger landsbygdsstöd

    I december 2020 beslutade kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott att bevilja en fortsatt finansiering av Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU), ett ut...