Nyhetsarkiv

 • Översiktsplan för Sävar antagen

  Detaljerade riktlinjer för ny bebyggelse och dragning av vägar och järnvägs­spår, gröna korridorer och rekreationsområden. Det är en del av det som presenteras...
 • Aurora Botnia har anlänt till Umeå

  Lördag förmiddag 28 augusti 2021 stävade Aurora Botnia in i hamnen i Holmsund för första gången. Inramningen kunde inte bli mycket bättre när världens just nu m...
 • Nya regler för hygienverksamheter

  Anmälningsplikten för hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta utvidgas efter 1 juli 2021 till att omfatta även “annan smitta”. Det innebär att a...
 • Grönt ljus för kollektivtrafikprogram

  År 2025 ska 65 procent av Umeåbornas resor inom tätorten ske genom kollektivtrafik, cykel eller till fots. För att nå målet krävs en rad insatser och de hållbar...
 • Detaljplan antagen för gruppboende på Backen

  En ny detaljplan gör det möjligt att bygga ett gruppboende vid korsningen J A Linders väg och Kullavägen. Gruppboendet ska byggas i två våningar med stående trä...
 • Aurora Botnia lättar ankar

  Nu är det äntligen dags. Det nya fartyget M/S Aurora Botnia, som ska gå mellan Umeå och Vasa, invigdes i veckan och gör sin jungfrutur 28 augusti. Aurora Botnia...
 • Energicoachning gav sänkta elräkningar

  En rad små livsmedelsbutiker, restauranger och föreningar med lokaler har gjort energieffektiviseringar som gav rejält sänkta elräkningar. Med hjälp av aktiv co...
 • Umeås föreningar och pandemin

  Under april 2021 skickade fritidsförvaltningen ut en enkät till alla föreningar som är registrerade i kommunens register. Nu finns en sammanfattande rapport att...