Nyhetsarkiv

  • Tillsammans bygger vi det hållbara samhället

    Vakin förser dig som bor i Umeå, Vindeln och Nordmaling med dricksvatten, renar ditt avloppsvatten och underhåller anläggningar och ledningar. Ditt avfall tas o...