Nyhetsarkiv

 • Välkommen till Umeå, oavsett vem du är

  I Umeå står vi upp för demokrati och människors lika värde. En viktig del i det är yttrandefriheten, men vad innebär den egentligen? Och vilka rättigheter och s...
 • Välkommen till Umeå, oavsett vem du är

  I Umeå står vi upp för demokrati och människors lika värde. En viktig del i det är yttrandefriheten. Den är en demokratisk rättighet och en frihet som känneteck...
 • Nytt biotopsskyddsområde vid Umeälven

  Umeå kommun har bildat sitt första biotopskyddsområde i anslutning till Västra länken vid Umeälven. Två markägare berörs och får en kompensations­ersättning på...
 • Avtal klart för sanering av Norrbyskär

  Umeå kommun har ingått avtal med NCC för 64 miljoner kronor för sanering av förorenad mark med mera på ön Norrbyskär. Entreprenaden om fattar förutom sanering ä...
 • Om du hittar en död eller sjuk fågel

  Det har konstaterats flera fall av fågelinfluensa i södra Sverige i sommar. I Västerbotten har det hittills rapporterats en fågel med bekräftat smitta och utbre...
 • Stöd främjar utveckling på landsbygden

  Flera föreningar och utvecklingsgrupper har beviljats stöd från kommunen för att gynna lokalt ledd utveckling (LLU-stöd), ett av Föreningsbyråns stöd riktat til...
 • Kryssa med Wasaline över Kvarken

  Wasaline är ett finskt-svenskt rederi med huvudkontor i Vasa. Rederiet erbjuder kryssningar och smarta fraktlösningar över Kvarken med färjan Aurora Botnia som...