Foto: Fredrik Larsson

Tyck till om nya avfallsföreskrifter

I linje med regeringens nya riktlinjer för enklare och mer effektiv sortering av förpackningsavfall står Umeå kommun redo att genomföra betydande förändringar i avfallshanteringen. Detta nya system omfattar både hushåll och verksamheter och det syftar till att öka mängden återvunnet material och bidra till en hållbar miljöutveckling.

– Det här är ett viktigt steg mot ett hållbarare samhälle. Genom att göra det lättare att sortera avfall hjälper vi till att minska behovet av nya material och minskar våra koldioxidutsläpp. Det är en del av hur vi arbetar för en grönare framtid i Umeå, säger Katharina Radloff, miljöstrateg.

Ny definition av kommunalt avfall

Förändringarna innefattar en ny definition av kommunalt avfall och vilket avfall som anses vara under kommunalt ansvar. Detta klargör kommunens roll och underlättar en mer systematisk insamling och hantering av avfall.

Tyck till fram till 30 april

Nu har du chansen att tycka till om Umeå kommuns nya avfallsföreskrifter från 1 mars till 30 april. Det här är din chans att påverka hur avfallshantering kommer att se ut framöver i Umeå kommun.

Katharina Radloff är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Sidan publicerades