Familj med litet barn på kajen, Umeå

Umeå är Årets superkommun

Ett starkt näringsliv och en stark arbetsmarknad, god befolkningstillväxt, ett hållbart samhällsbygge, bra skola och utvecklad kultur och fritid. Det gör att Umeå kommun är Årets superkommun 2023 i kategorin städer och stadsnära kommuner.

Guldvimpel, Årets superkommun

– Att Umeå kommun vinner utmärkelsen Årets superkommun känns naturligtvis fantastiskt roligt och inspirerande. Jag ser den här utmärkelsen som ett pris till kommunens medarbetare och vår starka samverkan mellan samhällsaktörer. Tillsammans är vi duktiga på att växa hållbart och tryggt. Ett starkt engagemang i våra verksamheter i samspel med näringslivet, andra offentliga aktörer och civilsamhället gör att vi vinner i Umeå, säger Karin Ahnqvist, HR-direktör, Umeå kommun.

Dagens Samhälle granskar och rankar Sveriges kommuner för sjunde året i rad. Framgångsrika kommuner som står särskilt väl rustade inför framtiden lyfts fram som goda exempel.

Kommunerna rangordnas utifrån en rad faktorer, allt baserat på ren statistik. Dagens Samhälle tittar på de senaste siffrorna, men också hur utvecklingen har sett ut historiskt när det gäller bland annat skola, vård och omsorg, kultur och fritid och attraktivitet. Även näringsliv, demografi och arbetsmarknad vägs in. Årets superkommun delas ut i tre kategorier; storstadskommuner, städer och stadsnära kommuner samt småstads- och landsbygdskommuner.

Umeå kommun har varit nominerad tidigare och vann även senast 2017. I år toppade alltså Umeå kommun rankningen åter igen i kategorin städer och stadsnära kommuner.

Umeå kommun har som mål att växa från dagens drygt 130 000 invånare till 200 000 invånare år 2050, vilket ska ske med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Karin Ahnqvist anser att detta är en bottenplatta som skapar möjlighet till långsiktig och medveten prioritering när det gäller kvalitet i kommunens olika verksamheter. Denna kontinuitet genomsyrar alla verksamhetsområden som exempelvis stadsplanering, förskola och socialt arbete, men även insatser inom kultur och idrott, insatser på miljöområdet och för näringslivet.

– I någon mån vet vi redan att Umeå är en superkommun med en ung befolkning och kontinuerlig tillväxt. Umeå är dessutom den största kommunen i Sverige som inte har några utsatta områden. Vi har förutsättningar som många andra kommuner i dag bara kan drömma om. Det känns väldigt bra att genom utmärkelsen Årets superkommun få visa upp det vi har och även få möjlighet att inspirera kollegor i andra kommuner, säger Karin Ahnqvist.

Två kvinnor under prisutdelning på en scen

Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Samhälle och Karin Ahnqvist, HR-direktör, Umeå kommun, under utdelning av utmärkelsen Årets superkommun 2023 i Almedalen.

Sidan publicerades