Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Umeå kommun vinner innovationspris

Umeå kommun vinner 2022 års Ignite Award, för sina insatser när det gäller att kroka arm med start ups. Priset delas årligen ut av Ignite Sweden, som är ett program med mål att katalysera kommersiella partnerskap mellan små innovativa startups, näringslivet och offentlig sektor.

– Det är väldigt roligt att Umeå kommun tilldelas det här priset eftersom det är en bekräftelse på att samarbete är rätt väg att gå när det gäller arbetet med omställning i en digital tid. Det finns stora framtidsutmaningar inom många av kommunens verksamheter. Genom att samarbeta med små företag som är specialiserade inom olika områden får vi möjlighet att tänka om och att utveckla nya och effektivare arbetssätt, säger Thomas Molén, digitaliseringsstrateg, CDO, Umeå kommun.

Så här skriver Ignite Sweden i sin prismotivering:

Med en professionell inställning har Umeå kommun initierat samarbeten tillsammans med flera startups under 2022. Tack vare deras gedigna innovationsengagemang där de med nyfikenhet, mod och ledarskap utvecklar nya arbetssätt tillsammans med startups, samt med en förmåga och vilja att testa nya innovativa lösningar på olika samhällsutmaningar, är de en viktig inspiratör och förebild för andra.

– Umeå kommun imponerar med sitt fortsatta intresse för startupdriven innovation, och de är en sann förebild genom att med vilja och kompetens ta sig an samhällsutmaningar på riktigt. De bidrar inte bara till nya lösningar för både äldre och unga, utan de bidrar även till att utveckla verktyg och processer i syfte att fler offentliga aktörer ska samarbeta med startups framåt, säger Mikaela Färnqvist, Innovation Process Leader Public Sector, Ignite Sweden & Kista Science City.

Läs mer om samarbeten mellan start ups och offentlig verksamhet i Umeå (uminovainnovation.se) Länk till annan webbplats.

Mer information

Ignite Sweden drivs av SISP- Swedish Incubators & Science Parks och har utvecklats av inkubatorerna LEAD, MINC, STING, THINGS, UMINOVA, Kista Science City och Sahlgrenska Science Park. Initiativet är samfinansierat av Vinnova och Energimyndigheten.

Sidan publicerades