Vasaplan för bussar

Kvinnor reser mer hållbart än män i Umeå. Foto: Malin Grönborg.

Vill inspirera män till att pendla mer hållbart

– Vi vet att många män pendlar med egen bil till sina jobb i Umeås verksamhetsområden. Vi ville ta reda på hur normer, identitet och andra drivkrafter påverkar deras val av färdsätt, säger Eva Maaherra Lövheim, trafikplanerare, Umeå kommun.

Projektet Innovation för jämställd och hållbar arbetspendling har fokuserat på att undersöka vad som kan få män, som jobbar på Västerslätts industriområde, att resa mer likt kvinnor och minska arbetspendlingens klimatpåverkan.

­– Det finns goda möjligheter att busspendla till kvinnodominerade arbetsplatser som sjukhuset medan det många gånger är klurigare till verksamhetsområden. Beror bilberoendet på Västerslätt bara på avsaknad av utbud av andra färdsätt? säger Eva Maaherra Lövheim.

Män använder generellt mer bil än kvinnor. Skillnaden i transportbeteende är så stor att om män reste som kvinnor, skulle energianvändningen från bilresande minska med närmare 20 procent.

– Det här går igen i hela Europa, kvinnor reser mer hållbart än män. För att bryta traditionella resemönster vill vi öka kunskapen om hur normer och identitet påverkar våra val av färdsätt. Det behövs fler attraktiva alternativ som sam­åkning, kollektivtrafik, gång och cykel att välja mellan, säger Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg på Umeå kommun.

Företagen vill påverka resandet

Umeå kommun har som mål att de hållbara transportslagen gång-, cykel, och kollektivtrafik ska tillsammans utgöra 65 procent av resorna inom tätorten till år 2025.

Rise, Research Institutes of Sweden, och Umeå kommun har tillsammans med flera företag från Västerslätts industri­område arbetat för att gemensamt hitta en väg framåt för att skapa bättre alternativ till en mer jämställd och hållbar arbetspendling.

– En viktig förflyttning har varit att företagen har börjat fundera över vad de själva kan påverka. Exempel på initiativ som utmynnat från projektet är Stjärna fyrkants arbete med en ledig dag för de som motionerar tre timmar per vecka under en tio veckors period och Astar som rekryterar nya elever genom att lyfta fram möjligheten att resa kollektivt till området, berättar Melinda From, innovations-och processledare på Rise som deltagit i projektet med kollegorna Håkan Burden och Fredrik Bergstrand.

Från industriområde till handelsområde

På 20 år har industriområdet på Västerslätt blivit allt mer ett handelsområde där målgruppen i huvudsak är män, vilket också påverkar kundresandet till området, menar Leif Eriksson, företagare och representant för Företagarna Umeås infrastrukturgrupp.

– Hur industriområdet ska utvecklas i framtiden är allas ansvar, både företagens och kommunens. Det finns önskemål om att utöka antalet busstider och anpassa dem bättre till arbetstider samt få till fler busshållplatser och inte minst handlar det även om att se över sitt eget beteende. Jag väljer till exempel oftast egen bil före att resa kollektivt, det behöver jag förändra, säger Leif Eriksson

Projektet har även rönt internationell uppmärksamhet i tidningen Politico samt av tysk TV på grund av sitt fokus på jämställdhet och hållbara resor.

Sidan publicerades