Nyhetsarkiv

  • Utvecklar samtyckeskultur bland förskolebarn

    I läroplanen för förskolan står att utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärk...