Lärare utanför Tegs centralskola

Lärare från Erasmusprojektets partnerländer har besökt Tegs centralskola för att se hur undervisningen är upplagd i en vanlig svensk skola.

Gratis lärresurs mot desinformation på internet

Förekomsten av pseudovetenskaplig information, konspirationsteorier och "alternativa fakta" som snabbt sprids via sociala media har blivit en del av vardagen för våra elever. Ett Erasmusprojekt har pågått för att framställa ett digitalt läromedel för att hjälpa lärare att bemöta elevers missuppfattningar, alternativa föreställningar och konspirationsteorier. NO-läraren Anna Strid på Tegs centralskola har varit inblandad i projektet som nu är en gratis lärresurs för lärare och elever på högstadiet och gymnasiet.

Det digitala läromedlet består av arbetsmetoder och sex moduler som stödjer integrerad undervisning i natur- och samhällsvetenskap. Det ska också bidra till att förbättra elevernas nyckelkompetenser, såsom vetenskaps-, media-, digital- och medborgarkompetens, samtidigt som man tar upp viktiga och känsliga frågor.

Läromedlet är indelat i sex moduler:

  1. Strålning
  2. Droger
  3. Klimatförändringar
  4. Evolution
  5. Virus
  6. Rymden  

Ta del av det digitala läromedlet som är en gratis lärresurs på webben. Länk till annan webbplats. 

Läromedlet finns på fem språk och innehåller över femtio faktavideor samt en metodik-guidebok på engelska med teoretiska motiveringar av projektets innehåll och arbetssätt.

– Projektet fokuserar på utveckling av elevers attityder, värderingar och övertygelser, som ofta förbises i naturvetenskaplig undervisning men kan vara en inkörsport till lärande. Det här tillvägagångssättet inkluderar också ett antal innovativa lärandeaktiviteter som mythbusting, digital datavisualisering, rollspel, debatter, etcetera, säger Anna Strid.

Anna Strid presenterar projektet för skolpersonal i Umeå tillsammans med Oleg Popov från Umeå universitet och lokalkoordinator av projektet.

Anna Strid presenterar projektet för skolpersonal i Umeå tillsammans med Oleg Popov från Umeå universitet och lokalkoordinator av projektet.

Sidan publicerades