Nyhetsarkiv

 • Översiktsplan för Sävar antagen

  Detaljerade riktlinjer för ny bebyggelse och dragning av vägar och järnvägsspår, gröna korridorer och rekreationsområden. Det är en del av det som presenteras i...
 • Detaljplan antagen för gruppboende på Backen

  En ny detaljplan gör det möjligt att bygga ett gruppboende vid korsningen J A Linders väg och Kullavägen. Gruppboendet ska byggas i två våningar med stående trä...
 • Grössjön får ett rikare rikkärr i framtiden

  Länsstyrelsen i Västerbotten jobbar aktivt med att förbättra miljöer för hotade arter och har fått tillstånd att restaurera två diken i Blomstermyran i Grössjön...
 • Energicoachning gav sänkta elräkningar

  En rad små livsmedelsbutiker, restauranger och föreningar med lokaler har gjort energieffektiviseringar som gav rejält sänkta elräkningar. Med hjälp av aktiv co...