Nyhetsarkiv

  • Arbetet med ”Visioner: i norr” är igång

    Elva kreativa team arbetar med att tänka nytt kring framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer i sex norrlandskommuner. Två av dessa team arbetar...
  • Nya villatomter planeras på landsbygden

    Söker du en tomt utanför sta'n? Nya områden för småhus ska nu planeras i Gråbolandet, ett havsnära område i Hörnefors, och i norra delen av Bullmark. Gråbolande...