Nyhetsarkiv

  • Kulturhistoriska miljöer ses över

    Under hösten kommer byggnadsnämnden att börja en enkel översyn av kulturhistoriskt bevarandevärda miljöer. Det innebär att personal från bygglovkontoret kommer...
  • Rapporten om Djupbäcken

    Analys- och teknik-konsultbolaget WSP:s rapport om Djupbäcken ska fungera som ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med att hantera översvämnings­risken i Dju...