Nyhetsarkiv

 • Kulturhistoriska miljöer ses över

  Under hösten kommer byggnadsnämnden att börja en enkel översyn av kulturhistoriskt bevarandevärda miljöer. Det innebär att personal från bygglovkontoret kommer...
 • Återställning av grönytor på Rödäng

  Vi har börjat köra jord till Rödäng för att påbörja arbetet med att återställa grönytorna som skadades i samband med de senaste årens höga vatten­flöden.
 • Lekskulpturer invigdes med glada tillrop

  1 september invigdes skulpturer som är gestaltade utifrån barns perspektiv av vad de vill se på platsen, den nya parken vid Kvarnlunden. Efter att Lena Karlsson...
 • Rapporten om Djupbäcken är klar

  Analys- och teknik-konsultbolaget WSP:s rapport om Djupbäcken är klar. Rapporten ska nu fungera som ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med att hantera över...