Skolor bidrar till renare miljö

Närmare 90 skolor, förskolor och andra verksamheter deltog i skräpplockar­veckan 15–19 maj 2023. Sjöfruskolan och Rödängsskolan var två av skolorna som engagerade sig för att stödja kampen för renare och trivsammare miljö.
– Klimatförändringarna är inte kul, nu gör vi det vi kan göra för klimatet som att plocka skräp och odla, säger en elev på Sjöfruskolan.

Sjöfruskolan dansade sig igenom skräpplockardagen

Sjöfruskolan arrangerade en skräpplockardag som ägde rum under onsdagen. Skräpplockning stod på schemat och respektive årskurs blev tilldelade ett specifikt område som de hade ansvar över att städa under förmiddagen. Då det går många elever på skolan valde de att städa både på skolgården och vid Nydalaområdet, på så vis såg de möjligheten till att skapa en trevligare miljö både för eleverna på skolan men även för boende i närområdet.

– Vi har deltagit i skräpplockarveckan i alla år. Vi tycker det är viktigt att barnen lär sig om hållbarhet, säger Ingrid Björnfot, lärare på Sjöfruskolan.

Det skräp som eleverna plockade fick de sedan sortera vid en tillfällig återvinningsstation som var placerad ute på skolgården. För att eleverna skulle lära sig att sortera rätt fanns pedagoger som stöd vid platsen.

Den tillfälliga återvinningsstationen på Sjöfruskolan

– Det är viktigt att inte slänga skräp. Djur kan äta upp skräpet och kvävas, sen smutsar det ner och ser ofräscht ut, säger en elev på Sjöfruskolan.

Vid återvinningsstationen var det härlig stämning, det spelades musik och dansades samtidigt som det var full rulle med att sortera skräp.

– Engagemanget bland barnen är jättebra, det är nästan lite tävling om vem som plockar mest vilket är superkul, säger Ingrid Björnfot.

Förutom att plocka skräp fanns det några elever som istället valde att rensa i skolans odlingslådor som finns ute på skolgården.

Sjöfruskolan har ett flertal odlingslådor på skolgården med bland annat jordgubbs- och rabarberplantor.

Det var bra samarbete mellan eleverna och de diskuterar mellan varandra om vad som skulle rensas bort och varför det är bra att odla.

– Då använder du miljön på ett vänligt sätt för du behöver inte åka runt med bilen till affärerna och du tjänar pengar på att slippa köpa i affären, säger en elev.

En annan elev hakade på:

– Sen känns det också bättre, det är godare och jag tycker det är kul att säga till gäster att det är våra egna jordgubbar.

Eleverna på Rödängsskolan visade enormt engagemang

Att delta i skärpplockarveckan har varit en självklarhet för Rödängsskolan i över tio år.

– Vi tycker skärpplockarveckan är viktig och ett bra sätt att lyfta klimatfrågor i undervisningen. Skräpplockning är ett bra område då det täcker alla skolämnen och möjligheterna blir därför oändliga, säger Gabriella Runsten, lärare på Rödängsskolan.

Upplägget för veckan anpassas efter varje årskurs och klasslärarna får själva välja fokusområde. Det som däremot är gemensamt för alla på skolan är att de ska plocka skräp någon gång under veckan.

– Barnens engagemang under skräpplockardagen brukar vara väldigt bra, det är peppade och tycker det är superkul att plocka skräp, säger Gabriella Runsten.

Gabriella höll i en introduktion om skräp och sopsortering för sin klass inför deras skräpplockardag. Målet med undervisningen var att barnen skulle lära sig mer om skräp, varför det är viktigt att plocka skräp och vad barnen ska göra med skräpet som de hittar ute i naturen.

Gabriella Runsten pratade om skräp och sopsortering under sin SO-lektion.

– Att berätta syftet med skräpplockning och sopsortering är viktigt, därför tror vi att lektionen är en stor fördel inför skräpplockardagen så de vet varför vi gör det här, säger Gabriella Runsten.

Under lektionen var det mycket bra engagemang bland eleverna. Eleverna var ivriga på att räcka upp handen och delade gärna med sig om sina tankar och kunskaper om skräpplockning och sopsortering.

– Utomhus är det väldigt viktigt att plocka skräp. Klimatet mår inte lika bra med skräp, säger en elev.

Ytterligare en elev fyllde på:

– Djuren och jorden mår också sämre av skräp.

Eleverna var engagerade och räckte upp händerna under hela lektionen.

I slutet av lektionen var det dags för eleverna att testa sina kunskaper om sopsortering. Eleverna fick turas om att gå fram till tavlan och dra ett streck mellan ett föremål och det återvinningskärl föremålet ska sorteras i. Något eleverna tyckte var roligt.

– Vi hoppas barnen blir medvetna om sopsortering och att det blir en naturlig del i deras vardag, säger Gabriella Runsten.

Miljötänk året om

Gemensamt för båda skolorna är att det finns ett naturligt miljötänk alla andra dagar om året.

– På Sjöfruskolan tycker vi hållbarhetsfrågan är superviktig och är något vi ständig arbetar med, säger Ingrid Björnfot.

Att jobba hållbart är ett av målen på Sjöfruskolan och är något som är övergripande i alla ämnen. Det kan exempelvis prata om vad det finns för problem på internationell nivå och ibland får de besök av VAKIN som berättar om sopsortering.

– Vi pratar mycket om miljön och klimatet, och hur det påverkar framtiden. Det började vi med redan på lågstadiet, säger en elev på Sjöfruskolan.

Rödängsskolan arbetar även de fortlöpande med miljöfrågor under året anpassat efter respektive årskurs. Vissa år har de haft temaarbete där alla klasser har jobbat kring exempelvis vatten eller matsvinn. I år är skolan med i ett världsprojekt som heter SchoolFood4Change.

– Vi jobbar med miljöfrågor året om och det är en naturlig del i alla ämnen, det sker bara på olika sätt i olika ämnen. säger Gabriella Runsten.

Sidan publicerades