Tegs centrum och motorvägen med en buss som passerar.

När ringleden är klar finns stora möjligheter att utveckla Tegs centrum. Planeringen pågår och nu arbetas det med en idéstudie för området.

Arbete med Tegs centrum går vidare med idéstudie

Umeå kommun arbetar med en idéstudie för Tegs centrum. Den ska visa hur centrumet kan utvecklas när motorvägen på Teg byggs om till en stadsgata. På Teg pågår förutom en idéstudie även fortsatt dialog med fastighetsägarna då större delen av marken är privatägd.

I filmen ovan berättar samhällsplanerare Thomas Lundgren mer om syftet med idéstudien. Studien väntas vara klar i februari nästa år.

Läs mer om projektet och prenumerera på nyheter

www.umea.se/innanforringleden Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om projektet. Där finns nu även möjlighet att prenumerera på nyheter.

När ringleden är klar kommer gamla E4 och E12 att byggas om. På Teg omvandlas motorvägen till en stadsgata med mer plats för människor. Det som i dag är en barriär mellan Väst- och Östteg kommer att omvandlas till stadskvarter med plats för cirka 4 000 nya Tegsbor. Omvandlingen innanför ringleden är ett stort projekt som kommer att ta många år att genomföra.

Sidan publicerades