Två unga tjejer samtalar i en affär

Foto: Fredrik Larsson

Umeås välmående landsbyggd växer

Ny rapport visar på välmående landsbyggd i Umeå kommun. Den snabba digitaliseringen med fler som distansarbetar är en faktor som varit till fördel för landsbygdsutvecklingen.

I rapporten undersöks utvecklingen på Umeås landsbygd de senaste åren, med syftet att öka kunskapen om Umeås växande landsbygd. Den vänder sig till de som bor och verkar på landsbygden, men också till de som funderar på att flytta till en plats utanför stadskärnan.

– Sammantaget är bilden att vi har en välmående landsbygd i Umeå kommun, sade landsbygdsutvecklingsrådets ordförande, Mikael Berglund.

Tillgängligt paketerad kunskap

Underlaget visar på vad som händer idag, samt vilka utmaningar och möjligheter som finns runt hörnet.  Den innehåller lättsamt presenterad information om allt från befolkningstillväxten, nya utvecklingsinitiativ, hur det står till med företagandet och tillgången till offentlig service.

– Den här rapporten ger mycket värdefull kunskap för alla som har funderingar på vilka möjligheter som finns för att bo och verka på landsbygden i vår kommun, sade Mattias Larsson, vice ordförande i landsbygdsutvecklingsrådet i samband med att rapporten offentliggjordes.

Mer information

Sidan publicerades