Umeå kommuns informationsklasser

Umeå kommunen måste se till att information hanteras på ett säkert sätt och skydda informationen från obehöriga att ta del av. Det handlar ofta om hänsyn till den personliga integriteten (GDPR) och för att undvika att enskilda individer kommer till skada, men också om sådan information som skulle kunna skada organisationen eller samhället om den sprids.

Därför har kommunen infört ett skydd som på ett förenklat sätt kan beskrivas som ”vår skyddsvärda information ska hanteras i vår miljö”. Det betyder att informationsägaren har kontrollen på informationen och kan vid behov eller vid begäran tillåta andra att ta del av informationen, men på ett kontrollerat sätt. Att dela en länk till ett dokument är ett sådant kontrollerat sätt, därför har kommunen till exempel begränsat möjligheten att bifoga Gul eller Röd information som en bilaga i mejlen.

Umeå kommuns informationsklasser

Benämning

Hjälptext

Ev. legala krav

Ex. informationstyp

Öppen (Vit)

Hamnar informationen i orätta händer medför det ingen/försumbar effekt på verksamheten, dess tillgångar, enskilda individer eller annan part


 • Handlingar utan personuppgifter
 • Övrig information
 • Verksamhetsspecifik information enligt bilaga

Begränsad (Grön)

Information som om den hamnar i orätta händer bedöms ge måttlig negativ effekt på verksamheten, dess tillgångar, enskilda individer eller annan part

DSF, andra lagrum

 • Handlingar/Informationsobjekt med identifierbara personer
 • Harmlösa personuppgifter i mindre omfattning
 • Verksamhetsspecifik information enligt bilaga

Känslig Extern (Gul)

Information som om den hamnar i orätta händer kan resultera i en betydande negativ effekt på verksamheten, dess tillgångar, enskilda individer eller annan part. Behöriga externa intressenter

PDL/DSF/OSL 21, andra lagrum

 • Personnummer
 • Känsliga personuppgifter
 • Verksamhetsspecifik information enligt bilaga

Känslig (Gul)

Information som om den hamnar i orätta händer kan resultera i en betydande negativ effekt på verksamheten, dess tillgångar, enskilda individer eller annan part. Information som endast är avsedd för, anställd och inhyrd personal vid Umeå kommun

PDL/DSF/OSL 21, andra lagrum

 • Personnummer
 • Känsliga personuppgifter
 • Verksamhetsspecifik information enligt bilaga

Konfidentiell (Röd)

Information som, om den hamnar i orätta händer kan resultera i en allvarlig negativ effekt på verksamheten, dess tillgångar, enskilda individer (fara för liv) eller annan part Information som endast är avsedd för vissa medarbetare vid Umeå kommun. Medarbetaren ska, för att få behörighet till denna information, ha ett uttalat behov av åtkomst för att kunna utföra sin arbetsuppgift eller åtaganden

PDL/OSL 21, andra lagrum


 • Skyddade personuppgifter
 • Verksamhetsspecifik information enligt bilaga

Konsekvensbedömning, din utgångspunkt

Nivå

 Benämns


Bedöm konsekvens vid oönskad spridning av information


0 Försumbar

Öppen (Vit)

Medborgare/

Medarbetare


Process/Uppgift


Ekonomi


Ingen påverkan på liv, hälsa, rättigheter


Ingen negativ effekt på verksamhetens förmåga att uppnå sina mål eller fullgöra sina primära uppgifter


Ingen märkbar skadekostnad för verksamheten/nämnden


1
Måttlig

Begränsad (Grön)

Medborgare/

MedarbetareProcess/Uppgift


Ekonomi


Liten påverkan på liv, hälsa, rättigheter


Begränsad negativ effekt på verksamhetens förmåga att uppnå sina mål eller fullgöra sina primära uppgifter


Viss skadekostnad för verksamheten/nämnden

Begränsad skada eller kränkning för verksamheten, annan myndighet eller enskild fysisk eller juridisk person om oönskad spridning inträffar. (kan hanteras i det löpande arbetet) Begränsad förtroendeskada för verksamheten

2
Betydande

Känslig (Gul)

Medborgare/

MedarbetareProcess/Uppgift


Ekonomi


Stor påverkan på liv, hälsa, rättigheter


Kännbar negativ effekt på verksamhetens förmåga att uppnå sina mål eller fullgöra sina primära uppgifter


Stor skadekostnad för verksamheten/nämnden

Betydande skada eller kränkning för verksamheten, annan myndighet eller enskild fysisk eller juridisk person om oönskad spridning inträffar. Betydande förtroendeskada för verksamheten

3
Allvarlig

Konfidentiell (Röd)

Medborgare/MedarbetareMycket stor påverkan på liv, hälsa, rättigheter (individers liv och hälsa äventyras)

Allvarlig skada eller kränkning för verksamheten, annan myndighet eller enskild fysisk eller juridisk person om oönskad spridning inträffar. Allvarlig förtroendeskada för verksamheten

Sidan publicerades