Fem personer står tillsammans framför två lastbilar om vintern.

Emma Vigren (styrelseordförande, Umeå Energi), Johan Lagrelius (BioFuel Region), Lars Mikaelsson (Umeå Energi), Hans Lindberg (kommunalråd) och Donald Näs (INAB) framför den nya laddstationen för tunga fordon i Umeå.

Umeås första publika laddstation för tunga fordon

På förmiddagen, torsdag 14 december fyllde Umeås kommunalråd Hans Lindberg det första fordonet med energi från den nya laddstationen på Västerslätt. Det markerade öppningen av vad som är ett efterlängtat tillskott i Umeå.
– Det här är ett stort och viktigt steg framåt i vår strävan att möjliggöra helt elektrifierade logistikkedjor. Etableringen i Umeå ger goda förutsättningar för framtiden, menar han.

Projektet, som är en regional elektrifieringspilot finansierad av Energimyndigheten, syftar till att påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige.
– Laddstationen är en av flera pusselbitar som ska fogas samman för att vi ska kunna nå Umeå kommuns klimatmål, förklarar Lars Mikaelsson, Umeå Energi, som driver projektet tillsammans med BioFuel Region och INAB.

Knutpunkt för lastbilstrafik

Laddstationen är placerad vid Godsvägen i Umeå, nära länsväg 363 och västra kringfartsleden, vilket är en viktig knutpunkt för lastbilstrafik. På området ligger även Umeå kombiterminal som drivs av Sandahlsbolagen på uppdrag av INAB. I den här satsningen har Umeå Energi som elnätsägare samverkat med fordonstillverkare, åkerier, logistikföretag, Biofuel Region, INAB och Umeå kommun.
– Utbyggnaden av infrastrukturen för tyngre fordon bygger på samverkan. En enskild aktör har svårt att skapa alla förutsättningar som krävs. Genom ett nära samarbete kan vi alla bidra med det vi gör bäst och arbeta smart genom hela kedjan, från planering till genomförande, säger Lars Mikaelsson.

Tillgänglighet en viktig parameter

I arbetet har stor hänsyn tagits till tillgänglighetsaspekter. Laddstationen ska kunna användas av alla och det ska till exempel inte finns några hinder för att köra fram och manövrera med rullstol runt laddarna.
Laddstationen i Umeå är utrustad med två 350 kW-laddare med sammanlagt fyra laddpunkter. Laddar fler samtidigt vid samma laddare blir det 175kW per laddpunkt. Inledningsvis är tillgängligheten på laddarna hög, vilket också möjliggör publik snabbladdning för personbilar.

Kontakt

Lars Mikaelsson
Leveransledare, Innovation och transformativ utveckling, Umeå Energi
090-16 01 66
070-559 39 58
lars.mikaelsson@umeaenergi.se

Anna-Clara Fridén
Kommunikationschef, INAB
090-16 68 14
070-675 13 97
anna-clara.friden@umea.se

Johan Lagrelius
Projektledare, BioFuel Region
070-345 25 56
johan.lagrelius@biofuelregion.se

Sidan publicerades