Så arbetar vi

Smarta idéer växer tillsammans. För att lyckas med vårt hållbarhets­arbete tror vi starkt på att skapa kreativa samarbeten och miljöer, som låter innovativa idéer utvecklas optimalt. Genom att dela kunskaper och insikter med andra drivna aktörer, får vi värdefulla synergieffekter.

I Umeå integrerar vi alla aspekter på hållbarhet med varandra. Det kan handla om alltifrån att identifiera och motverka könsmaktsstrukturer i planeringen av staden och riktade insatser baserade på insikter i olika socioekonomiska gruppers klimatavtryck, till dialoger där vi ser till att människor med mindre makt kommer till tals.

Vi har också modet att våga skynda långsamt. En avgörande faktor inom allt hållbarhetsarbete är att insatserna behövs i dag, inte i morgon. Därför vill vi visa modet att våga gå först och prova nya lösningar. Samtidigt kan vi inte bara rusa fram. Vi måste säkerställa att omställningen fungerar långsiktigt ur alla perspektiv på hållbarhet.

Umeå universitet bidrar med kunskap

En av Umeå universitets viktigaste uppgifter är att möta omvärldens förändrade krav och förväntningar och driva omställningen till ett hållbart samhälle. Universitetets största bidrag sker genom kunskapsutveckling i forskning och utbildning. Med sina drygt 4 000 anställda och 35 000 studenter har Umeå universitetet en hög ambition att bidra till att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och att Parisavtalets klimatmål uppnås.

Läs mer om klimat och hållbarhet på universitetets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades