Allsång i Broparken.

Socialt och kulturellt

Ett rättvist och jämlikt samhälle, där alla människor har makten att forma sina egna liv.

Hållbarhet för oftast tankarna till miljö och klimat. Men hållbarhet handlar lika mycket om sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar om att tillgodose människors grundläggande behov, utan att överskrida jordens ekologiska gränser - och samtidigt ha en fungerande ekonomi.

innovativ samverkan för social hållbarhet

Social Progress Innovation Sweden i Umeå är en av sex svenska innovationsplattformar för hållbara städer. SPIS sammanför innovativa processer och krafter i olika delar av samhället, med fokus på social hållbarhet. Målet är att hitta nya sätt att lösa gamla problem för att klara framtidens utmaningar.

Hur mäter man social hållbarhet?

Social Progress Index mäter sådant som har stor betydelse för invånarna – sjukvård, infrastruktur, civila fri- och rättigheter och annat som bygger ett hållbart samhälle. Indexet är utformat för att komplettera BNP och är uppbyggt utifrån tre dimensioner: Basic Human Needs, Foundations of Wellbeing och Opportunity.

Hela Umeå ska med när staden utvecklas

Vi vet att Umeå är en trygg kommun, men några områden riskerar att utvecklas negativt. Här bryr vi oss om hela Umeå. Och tillsammans jobbar vi för att varje del av kommunen ska vara attraktiv och trygg, fri från segregation och utanförskap. Det är många intressen och värden som ska vägas samman, men när vi kombinerar Umeås breda expertkunskap med ett nära medskapande i stadsdelar, byar och på landsbygden lägger vi grunden för goda avvägningar.

Sidan publicerades