Klimat och miljö

Vi äger inte Umeå. Vi lånar det av framtida generationer. De som växer upp i Umeå i dag, ska kunna njuta av goda levnadsmiljöer här, genom hela livet.

Insatserna för att bromsa klimatförändringarna och stärka den biologiska mångfalden behövs i dag, inte i morgon. Därför vill vi visa modet att gå först och prova nya lösningar. Samtidigt kan vi inte bara rusa fram. Vi måste säkerställa att omställningen fungerar långsiktigt ur alla perspektiv på hållbarhet.

Människan i fokus. Alltid.

Det yttersta målet med Umeås hållbarhetsarbete är att skapa framtidssäkra och trygga miljöer för människorna som bor här. Det handlar om livskvalitet och trygghet, helt enkelt. Både på kort sikt och för framtida generationer.

Hållbarhet som en helhet

I Umeå integrerar vi alla aspekter på hållbarhet med varandra. Det kan handla om alltifrån att identifiera och motverka könsmaktsstrukturer i planeringen av staden och riktade insatser baserade på insikter i olika socioekonomiska gruppers klimatavtryck, till dialoger där vi ser till att människor med mindre makt kommer till tals.


Sidan publicerades