Nyhetsarkiv

  • Högt deltagande i kommunens medarbetarenkät

    Hela 8 633 anställda svarade på årets medarbetarenkät i kommunen, ett rekordhögt resultat. Högst värden visar svaren på frågor om trivsel på arbetsplatsen, resp...