Två lärare i fritidshem.

Åsa Sandström och Jenny Aronsson trivs som lärare i fritidshem på Hagaskolan.

Lärare i fritidshem – en nyckelspelare under skoldagen

Åsa Sandström med sina 30 år i yrket och Jenny Aronsson som nyligen utbildat sig trivs i jobbet som lärare i fritidshem på Hagaskolan. I år är de nära kollegor på samma avdelning och tycker att de kompletterar varandra i såväl planering, utvärdering som aktiviteter med barnen.

Åsa arbetar som lärare i fritidshem

– Vi hjälps åt i jobbet vilket är oerhört givande. Det är viktigt att man själv tycker det är roligt och att man är öppen för att utmana sig själv och testa nya idéer, säger Åsa Sandström.

Jenny Aronsson har tidigare erfarenhet som barn- och ungdomsledare innan hon valde att plugga till lärare fritidshem med ämnesinriktning idrott och bild. Åsa har aldrig ångrat sitt yrkesval. När hon tog sin examen var ämnesinriktning textilslöjd och under åren har hon gått olika påbyggnadsutbildningar, bland annat ämnesinriktning bild och idrott.

Hagaskolan har tre fritidsavdelningar. En för förskoleklass och årskurs 1 där Åsa och Jenny arbetar och möter drygt 48 elever före, under och efter skoldagen samt på lov. Det finns även en avdelning för årskurs 2–3 och fritidsklubb för årskurs 4–6. På Hagaskolan får lärarna i fritidshem önska hur de vill arbeta inför varje nytt läsår. Åsa brukar byta grupp för att få följa sina elever genom årskurserna medan Jenny hittills arbetat med de yngsta eleverna.

Under lektionstid arbetar de som extra resurs med samma elever i deras klasser. En lika viktig del är även att finnas till hands på raster, efter raster, i kapprum och vid toalettbesök.

– Så ser planeringen ut för detta läsår. Ett annat år kan det finnas behov av att vara resurs för enskilda elever, säger Åsa.

Jenny arbetare som lärare i fritidshem

Åsa och Jenny har en timmes planeringstid på morgonen. En vanlig vecka på fritids innebär att eleverna från förskoleklass och ettan både kan vara uppdelade eller i mixade grupper för skapande, lek, rörelse och andra samarbetsövningar. Onsdagar är en ”önskedag” som eleverna varit delaktiga i att önska vad som ska erbjudas. Ett populärt inslag är Let´s dance eller gosedjursdag. Då får eleverna samtidigt träna att stå inför grupp, uppträda eller berätta om något de tycker om. I fritidsverksamheten sker samma inslag som i skolan men på ett annat sätt. Fredagar är ”städdag” då eleverna får riva lego, plocka ihop, sortera och göra fint för nästa vecka.

 

– Eleverna tränas att få en känsla för vår gemensamma miljö, skapa ordning och vara rädd om de sakerna vi har, säger Åsa.

– I läroplanen står det att fritidshemmet ska tillhandahålla en meningsfull fritid och stötta barn i deras utveckling, både kunskapsmässigt och socialt. Det innebär att låta eleverna både utmana sig själv, arbeta gruppstärkande och se till att de har kul och vill vara med, säger Jenny.

Röd tråd över hela dagen

Medan vi pratar kommer en annan lärare i fritidshem för att hämta en kopp mjölkchoklad i kaffeautomaten. Han ska belöna en elev för att ha ätit två frukter då hen missat frukost och behöver få en bättre start på dagen.

– En stor fördel med jobbet är den röda tråden över dagen. Som lärare i fritidshem möter du barnen på morgonen, under skoldagen och efter. Du hinner se, fånga upp och hantera situationer som uppstår eller som kan få konsekvenser för hur den dagen blir i skolan för en elev, säger Jenny.

Barnens dagsform, vad som händer under dagen kan ta sig olika uttryck på fritids. Det kan vara frågor som behöver fångas upp efter skolan och som ibland kan vara lättare att ställa till en vuxen på fritids.

Jenny berättar att en eftermiddag utomhus blev eleverna intresserade och engagerade i djurspår som uppenbarade sig i snön. ”Vad kan det vara för djur, kolla spår, vi följer efter!”. Den eftermiddagen blev inte helt enligt planering.

– Ingen dag är den andra lik och man behöver kunna improvisera för att fånga barnen i stunden eller haka på deras tankar och funderingar, säger Jenny.

En annan eftermiddag var barnen trötta efter en intensiv skoldag och uttryckte att det var en riktig ”bajsmåndag”. Då slängde sig alla i en snöhög, såväl eleverna som lärarna, för att ”chilla gorilla”.

Hagaskolan tar emot elever i förskoleklass som har gått på olika förskolor i Umeå eller byar utanför. Femåringar som ska börja på Hagaskolan har två dagars introduktion på fritids under våren innan skolan startar. På fritidsavdelning för de yngre är mycket fokus på att bygga upp relationer, lära känna varandra och skapa trygghet.

Sidan publicerades