Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Öka kunskapen om klimakteriet och arbetslivet

Chefer i Umeå kommun inbjuds att lyssna till en föreläsning om klimakteriet och arbetslivet med Mia Lundin, specialistsjuksköterska och expert på kvinnohälsa. Vi vill öka förståelse och kunskap hos både män och kvinnor och förhoppningsvis leder det till att vi pratar mer om klimakteriet i vår organisation.

För många kvinnor innebär klimakteriet en förändring i livet. Hur klimakteriet upplevs är individuellt och kvinnor påverkas väldigt olika. Symtomen varierar och kan vara både psykiska och fysiska, många upplever att det påverkar det allmänna välbefinnandet. Att inte sova, få värk, tappa fokus, bli nedstämd eller arg, uppleva sänkt självförtroende, bli genomblöt av svett, oroad eller känna ångest och inte känna igen sig själv längre är bara några symtom som kan uppstå av hormonförändringar. Det kan förstås också påverka arbetslivet.

Föreläsningen ger bland annat:

  • kunskap om vad som händer i kroppen vid klimakteriet
  • förståelse för varför vi som organisation behöver lyfta och stödja kvinnor i klimakteriet och prata om det på arbetsplatser
  • insikt i chefens roll och hur vi kan skapa arbetsplatser som är mer klimakterievänliga.

Mia Lundin är expert på kvinnohälsa. Hon är utbildad till specialistsjuksköterska i obstetrik och gynekologi och har arbetat både i USA och i Sverige. Hennes specialområden är bland andra hormonell obalans och förändringar, förklimakteriet, klimakteriet, PMS, funktionsmedicin och förlossningsdepression.

Är du chef i Umeå kommun?

Är du chef i Umeå kommun och vill delta? Läs mer och anmäl dig i Självservice, via fliken Winlas.

Sidan publicerades