Nyhetsarkiv

  • Kulturhistoriska miljöer ses över

    Under hösten kommer byggnadsnämnden att börja en enkel översyn av kulturhistoriskt bevarandevärda miljöer. Det innebär att personal från bygglovkontoret kommer...