Nyhetsarkiv

  • Nyheter för gode män och förvaltare

    I senaste nyhetsbrevet för dig som är god man eller förvaltare går det att läsa om årsredovisning, utbildningstillfällen och digital brevlåda
  • Förenklad redovisning

    Det är möjligt att få lämna in årsräkningen i förenklad form. För det krävs ett beslut av överförmyndarenheten