Illustration med polissiluetter i stadsmiljö, med text "brå" och Umeå kommuns logotyp

Dags för Brås konferens Råd för framtiden

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets årligen återkommande konferens. I år genomförs konferensen på Umeå folkets hus 10–11 april med Umeå kommun som medarrangör. Konferensen är en hybridkonferens och det är möjligt att delta antingen fysiskt eller digitalt.

På plats är antalet deltagare begränsat till 650 personer och de fysiska platserna är sedan länge fullbokade, men antalet digitala deltagare är obegränsat och du kan anmäla dig att delta digitalt fram till 3 april.

För dig som arbetar med brottsförebyggande frågor

Råd för framtiden är en konferens om brottsförebyggande arbete, och för att få delta krävs det att din befattning är kopplad till just det. Du kommer vid anmälan att få beskriva din roll i det brottsförebyggande arbetet.

På årets konferens

Råd för framtiden i Umeå får du bland annat ta del av resultat och rekommendationer från Brås rapporter ”Bedrägerier mot privatpersoner” och ”Barn och unga i kriminella nätverk”. Lyssna till internationell forskning om kopplingen mellan våld i nära relationer och gängkriminalitet, och hör polisen berätta om sitt brottsförebyggande arbete.

Kontakt

Har du frågor om konferensen, kontakta Umebrå på umebra@umea.se.

Sidan publicerades