Trygg och säker

Umeå kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Detta görs bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar.

Hantera olyckor

När en olycka inträffar i vardagen så är det i första hand den enskilda individen som efter bästa förmåga ska försöka att begränsa följderna av olyckan. Det är viktigt att alla i Umeå försöker förbereda sig på att kunna hantera olyckor. Därför erbjuder vi utbildning för att kunna förhindra eller begränsa skador vid olyckor. Men om olyckan är så omfattande att den enskilde inte klarar av att hantera händelsen, till exempel brand i en lägenhet eller en trafikolycka, så rycker Umeå kommuns brandförsvar ut, ofta tillsammans med ambulans och polis.

Kris

Inträffar en svår olycka, en naturkatastrof, eller något annat allvarligt i Umeå kommer en stor insats att genomföras där även stora delar av Umeå kommuns övriga verksamheter kommer att delta. Vid de tillfällena kommer till exempel kommunens webbplats att användas för att informera om vad som har hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera.

I Umeå förbereder vi oss för att hantera vardagliga olyckor, stora olyckor och väldigt allvarliga olyckor och kriser. I menyn hittar du information om Umeå kommuns arbete när det gäller trygghet, säkerhet och kris.

Kontakt

SOS alarm: 112

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 00 (växel)
090-16 22 44 (presskontakt vid insatser)

Sidan publicerades