Två personer sitter vid ett bord och skriver.

Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande, undertecknar medborgarlöften för 2023–2024 tillsammans med lokalpolisområdeschef Michael Rystedt.

Nya medborgarlöften tillsammans med polisen

Umeå kommun har tecknat nya medborgarlöften för 2023 och 2024 med Polismyndigheten. Samtidigt gjorde våra närliggande kommuner detsamma.

Förra veckan skrev representanter för Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommun under medborgarlöften för sina respektive kommuner tillsammans med Lokalpolisområde Umeå. Medborgarlöftena baseras på områden som polisen och respektive kommun ser som prioriterade utifrån en lokal lägesbild.

Medborgarlöften

Alla närvarande kommuner har sedan många år tillbaka haft medborgarlöften tillsammans med Polismyndigheten. Men i år samlades kommuner och polisen vid en fysisk träff för att ta ett gemensamt grepp om samarbetet. Medborgarlöften handlar om att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Löftena ska öka trygghet, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och stärka förtroendet för polis och kommun.

Nytt löfte

Arbetsgruppen för nya medborgarlöften 2023–2024 gjorde bedömningen att tidigare formulerade löften (2021–2022) fortfarande är aktuella och förlängs med två år med ett tillägg. Tillägget innefattar att Umeå kommun tillsammans med polisen aktivt också ska arbeta för att främja motorburna ungas möjlighet att utöva sitt motorintresse, och samtidigt vidta åtgärder för att motverka de problem som kan uppstå kring det.

Samverkan ger resultat

Umeå är landets största stad utan utsatta områden. Dagens Nyheters skriver om hur vi i Umeå, genom samverkan, har kunnat bromsa våldsutvecklingen i vår stad: Så stoppade Umeå gängen och skjutningarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (dn.se)

Samverkansöverenskommelse

Förutom medborgarlöften har kommunerna och polisen samverkansöverenskommelser. Dessa reglerar förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.

Sidan publicerades