Frustration i familjen? Vi hjälper dig!

Att vara förälder kan vara svårt och ibland behöver vi stöd för att hantera de utmaningar vi ställs inför. Socialtjänsten erbjuder dig med barn 0–18 år stöd i föräldraskapet, enskilt eller i grupp. Alla oavsett familjebildning är välkomna till oss!

Föräldrasupporten

Ambition är att du som förälder eller nära anhörig snabbt ska få en kontakt för stöd och vägledning. Ingen fråga är för liten! Vid första träffen hjälps vi åt att kartlägga din familjs situation för att vid efterföljande träffar ta vara på och förstärka det som fungerar och hitta strategier för att hantera det som är utmanande. På så vis anpassar vi stödet utifrån dina behov och önskemål och hjälper dig vidare om du behöver det.

Cope

Du får träna nya sätt att förstå och hantera bekymmer som kan uppstå i en familj. I en Cope-grupp träffar du andra föräldrar och delar erfarenheter. Varje gruppträff är noga strukturerad utifrån ett tema. Genom att sedan mellan varje tillfälle, träna hemma på de strategier som tas upp vid varje tillfälle, kan antalet konflikter på sikt minska.

Föräldraskap i Sverige

En föräldragrupp för dig som är utrikesfödd och har barn i åldern 0–18 år, som vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Du får träffa andra föräldrar och samtala om hur det är att vara en familj i ett nytt land. Hur svensk förskola och skola fungerar, synen på pojkar och flickor, föräldrars rättigheter och skyldigheter, hur sjukvården fungerar, barnens rättigheter och skyldigheter med mera.

Läs mer och anmäl dig

Cope, Föräldraskap i Sverige och Föräldrasupporten är exempel på stöd som du själv kan anmäla dig till och ta del av. Socialtjänsten erbjuder också insatser som du måste ansöka om för att få ta del av. På www.umea.se/foraldraskapsstod har vi samlat information om olika typer av stöd i föräldraskapet. Där finns ockå länkar till anmälan och ansökan.

Sidan publicerades