Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Sociala medier

Här hittar du Umeå kommuns konton i sociala medier och kontaktuppgifter till de som ansvarar för dem.

Allmänna

Lista på allmänna sociala medier

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Team Umeå kommun, Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linda Nejdsäter
linda.nejdsater@umea.se

Umeå kommun, Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Umeå kommuns officiella Facebooksida

Håkan Göransson
hakan.goransson@umea.se

Umeå kommun, Flickrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Umeå kommuns officiella Flickr-kanal, inaktivt konto

Ulrika Björn
ulrika.bjorn@umea.se

Umeå kommun, Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Umeå kommuns officiella Instagram

Ulrika Björn
ulrika.bjorn@umea.se

Umeå kommun, Linkedinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jennie Israelsson
jennie.israelsson@umea.se

Umeå kommun, Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Umeå kommuns officiella twitterflöde

Håkan Göransson
hakan.goransson@umea.se

Umeå kommun, Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Används bland annat för fullmäktiges sammanträden

Ulrika Björn
ulrika.bjorn@umea.se

Visit Umeå, Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Umeås turistcenter informerar om evenemang och besöksmål
Visit Umeå, Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kristina Thelin
kristina.thelin@umea.se

Tinna Sandström
tinna.sandstrom@umea.se

Erja Back
erja.back@umea.se

Hanna Sondell
hanna.sondell@umea.se

Umeå. Vill Mer/Innovation by Umeå, Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Filmer om platsen Umeå

Anna Olofsson
anna.olofsson@umea.se

Förskolor och fritidshem

Lista på sociala medier inom förskola och fritidshem

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Ersboda, öppen förskola, Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Annika Andersson
annika.a.andersson@umea.se

För- och grundskolan, Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gabrielle Hultdin
gabrielle.hultdin@umea.se

Sjöfruskolan fritidshem, Instagramlänk till annan webbplats – Bilder från verksamheten

Cecilia Öberg
cecilia.oberg@umea.se

Smeden, Instagramlänk till annan webbplats – Vår pedagogiska verksamhet

Hanna Bohlin
hanna.selberg@umea.se

Teg öppen förskola, Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Christina Jönsson christina.jonsson.2@umea.se

Tomtebogård, Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Gemensamma aktiviteter som sker på förskolan/skolan.

Christine Jokijärvi
christine.jokijarvi@umea.se

Per Edberg
per.edberg@umea.se

Sandra Larsson
sandra.larsson@umea.se


Andra utbildningsverksamheter

Lista på sociala medier inom andra utbildningsverksamheter

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Centrum för vuxenutbildning, Facebooklänk till annan webbplats – Studie- och yrkesvägledning för vuxna
Centrum för vuxenutbildning, Instagramlänk till annan webbplats

Peter Lundgren
peter.lundgren@umea.se

El sistema, Facebooklänk till annan webbplats – Nyheter, information om konserter

Agneta Högstadius
agneta.hogstadius@umea.se

Karolina Baptista de Miranda
karolina.baptista.de.miranda@umea.se

Kulturskolan, Facebooklänk till annan webbplats

Emma Skog
emma.skog@umea.se

Naturskolan, Youtubelänk till annan webbplats

Hans Lindborg
hans.lindborg@umea.se

SFI Yrkesspåret, Instagramlänk till annan webbplats – inaktivt konto.

Conny Forsström
conny.forsstrom@umea.se

Skapande skola om musik, blogglänk till annan webbplats – Bloggen har inte varit aktiv sedan maj 2014.


Umevux, Instagramlänk till annan webbplats

Conny Forsström
conny.forsstrom@umea.se

Umevux, Facebooklänk till annan webbplats

Gunilla Wallmark
gunilla.wallmark@umea.se

Umeå musikskola, Facebooklänk till annan webbplats – Nyheter, information om konserter

Göran Wretling
goran.wretling@umea.se

Agneta Högstadius
agneta.hogstadius@umea.se

Fritidsgårdar och andra verksamheter för unga

Lista på sociala medier inom fritid för unga

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Alcatraz och Ropstugan, Holmsund och Obbola, Instagramlänk till annan webbplats

Nadine Linderstedt
nadine.linderstedt@umea.se

Athena fritidsgård, Instagramlänk till annan webbplats

Marija Volk
marija.volk@umea.se

Ersboda ungdomens hus, Instagramlänk till annan webbplats

Jojjon Hamrén
jojjon.hamren@umea.se

Hamnmagasinet, ungdomens hus, Facebooklänk till annan webbplats

Sandra Näslund
sandra.naslund@umea.se

Hamnmagasinet, ungdomens hus, Instagramlänk till annan webbplats

Sandra Näslund
sandra.naslund@umea.se

Hörnefors fritidsgård, Facebooklänk till annan webbplats

Johanna Edvinsson
johanna.edvinsson@umea.se

Hörnefors ungdomsgård, Instagramlänk till annan webbplats

Johanna Edvinsson
johanna.edvinsson@umea.se

Mariehems fritidsgård, Instagramlänk till annan webbplats

Jessica Åström
jessica.astrom@umea.se

Mariehems fritidsgård_Ast, Instagramlänk till annan webbplats
(riktad verksamhet för ungdomar med autsimspektrumtillstånd)

Jessica Åström
jessica.astrom@umea.se

Mariehems fritidsgård_Funkis, Instagramlänk till annan webbplats
(riktad verksamhet för ungdomar i sär- och träningsskola)

Jessica Åström
jessica.astrom@umea.se

Mobil mötesplats, Instagramlänk till annan webbplats

Erik Sandström
erik.sandstrom@umea.se

Sjöfrugården Tomtebo, Instagramlänk till annan webbplats

Erik Olsson
erik.olsson@umea.se

Sävar fritidsgård, Instagramlänk till annan webbplats

Lana Marinkovic

lana.marinkovic@umea.se

Tegs fritidsgård, Instagramlänk till annan webbplats

Leo Lundgren
leo.lundgren@umea.se

Tjejgårdarna i Umeå kommun, Instagramlänk till annan webbplats

Marija Volk
marija.volk@umea.se

Ung i Umeå kommun, Instagramlänk till annan webbplats

Sara Stenberg
sara.stenberg@umea.se

Västangård fritidsgård, Instagramlänk till annan webbplats

Marie Malmberg


marie.malmberg@umea.se

Ålidhems fritidsgård, Instagramlänk till annan webbplats

Arash Hafezi

arash.hafezisemnani@umea.se

Vård- och omsorgsboenden, äldreboenden

Lista på sociala medier inom vård- och omsorgsboenden

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Aktrisen, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Katrin Näslund
katrin.naslund@umea.se

Bruksbacken, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Maria Brannelid
maria.brannelid@umea.se

Dragonen, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Annelie Nordin
annelie.nordin@umea.se

Eriksdal, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Tina Lundvik
tina.lundvik@umea.se

Ersboda, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Jessica Strömqvist
jessica.stromqvist@umea.se

Hagaborg, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Ingrid Elmnert
ingrid.elmnert@umea.se

Hemgården, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Susanna Stenlund
susanna.stenlund.soc@umea.se

Ulla Åkerström
ulla.akerstrom@umea.se

Holmsund, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Kåre Thellbro
kare.thellbro@umea.se

Linda Alm Holmgren
linda.alm.holmgren@umea.se

Lundagård, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Mia Lundgren
mia.lundgren@umea.se

Marielund, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Lisette Hellgren
lisette.hellgren@umea.se

Erica Nilsson
erica.nilsson@umea.se

Nordstjärnan, Facebooklänk till annan webbplats

Annika Björkman
annika.bjorkman

Prästsjögården, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Helen Mosten
helen.mosten@umea.se

Sjöbacka, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Susanne Sparby
susanne.sparby@umea.se

Sjöjungfrun, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Jeanette Sandström
jeanette.sandstrom@umea.se

Skräddaren, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Annika Björkman
annika.bjorkman@umea.se

Camilla Forsmark
camilla.forsmark@umea.se

Solbacken, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående


Solgården, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Anneli Taflin
anneli.taflin@umea.se

Tegs äldrecenter, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Åsa Pålsson Stråe
asa.palssonstrae@umea.se

Mona Bosson
mona.bosson@umea.se

Tomtebo, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Susanne Vennberg Jakobsson
susanne.v.jakobsson@umea.se

Andra stöd- och omsorgsverksamheter

Lista på sociala medier inom stöd och omsorg

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Anhörigstöd, Facebooklänk till annan webbplats – Tips och råd för dig som vårdar en anhörig

Riitta Päivärinta
riitta.paivarinta@umea.se

Aros, Youtubelänk till annan webbplats – Sysselsättning inom socialpsykiatrin

Anna-Maria Lundström
anna-maria.lundstrom@umea.se

Backens familjecentral, Facebooklänk till annan webbplats – Information om aktiviteter, riktat till besökare

Bengt Åström
bengt.g.astrom@umea.se

Demensteamet, Facebooklänk till annan webbplats


Familjehemscentrum, Facebooklänk till annan webbplats – Information till familjehem samt intresserade av att bli familjehem

Åsa Marklund
asa.marklund.soc@umea.se

Familjepeppen, Facebooklänk till annan webbplats – Föräldrastöd i samverkan i Umeå­regionen

Sara Stenberg
sara.stenberg@umea.se

Fritid för alla, Facebooklänk till annan webbplats – Fritid för allas aktiviteter

Malin Olofsson
malin.olofsson@umea.se

Anneli Karlsson
anneli.a.karlsson@umea.se

Fältarna, Instagramlänk till annan webbplats

Lennart Andersson

lennart.andersson@umea.se

Fältgruppen Umeå kommun, Facebooklänk till annan webbplats

Lennart Andersson
lennart.andersson@umea.se

Hikikomori, Facebooklänk till annan webbplats – hälsofrämjande verksamhet för personer mellan 16 och 25 år som befinner sig mest hemma, det vill säga inte går i skolan eller arbetar och saknar sysselsättning.
Hikikomori, Instagramlänk till annan webbplats

Ida Hörnsten
ida.hornsten@umea.se
Tove Olofsson
tove.olofsson@umea.se

Holmsund/Obbola familjecentral, Facebooklänk till annan webbplats

Jenny Lundin

Jenny.M.Lundin@vll.se

Hörnefors familjecentral, Facebooklänk till annan webbplats

Annette Andersson
annette.e.andersson@umea.se

Personlig assistans, Facebooklänk till annan webbplats – Information om verksamheten samt relevanta nyheter inom assistans­området

Sara Rosberg
sara.rosberg@umea.se

Träffpunkten Tavelsjö, Facebooklänk till annan webbplats

Anette Westin
anette.westin@umea.se

Ungdomstorget, Facebooklänk till annan webbplats – Ett samordnat och anpassat stöd i rätt tid, för att underlätta etablering på arbetsmarknaden

Veronica Johansson
veronica.johansson@umea.se

Öppen förskola Ersboda, Facebooklänk till annan webbplats

Annika Andersson
annika.a.andersson@umea.se

Öppen förskola Teg, Facebooklänk till annan webbplats

Christina Jonsson
christina.jonsson.2@umea.se

Bibliotek

Lista på sociala medier inom bibliotek

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Biblioteksbussen, Facebooklänk till annan webbplats – Filial till Umeå stadsbibliotek

Stina Lundkvist
stina.lundkvist@umea.se

Ersbodabiblioteket, Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Information om evenemang med mera

Klara Ferneman
klara.ferneman@umea.se
Dehbroa Lindberg
dehbroa.lindberg@umea.se

Grubbebiblioteket, Facebooklänk till annan webbplats – Bibliotek på intraprenad under kultur­nämnden

Maria Engström
maria.engstrom@umea.se

Hagaskolans bibliotek, blogglänk till annan webbplats – Boktips, händelser från biblioteket, söktips, information om hur man lånar med mera

Birgitta Lind
birgitta.lind@umea.se

Holmsunds bibliotek, Facebooklänk till annan webbplats – Verksamhet och tjänster

Hanna Widman
hanna.widman@umea.se

Hörnefors bibliotek, Facebooklänk till annan webbplats

Angelica Edlund
angelica.edlund@umea.se

Mariehemsbiblioteket, Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maria Nergård Marklund
maria.nergard@umea.se

Minabibliotek, Instagramlänk till annan webbplats

Åsa Zetterström
asa.zetterstrom@umea.se

Minabibliotek.se, Facebooklänk till annan webbplats – Umeåregionens bibliotekssamarbete
Minabibliotek.se, Flickrlänk till annan webbplats
Minabibliotek.se, Twitterlänk till annan webbplats – Umeåregionens bibliotek delar med sig av två boktips varje vecka.

Minabibliotek, Youtubelänk till annan webbplats

Anna Östman
anna.ostman@umea.se

Anna Sahlén
anna.sahlen@umea.se

Regnbågsbiblioteket, The Rainbow Library, Facebooklänk till annan webbplats

Maria Lindgren
maria.lindgren@umea.se

Tegsbiblioteket, Facebooklänk till annan webbplats

Edvard Johansson
edvard.johansson@umea.se

Umedalens bibliotek, Facebooklänk till annan webbplats


Umeå stadsbibliotek, Facebooklänk till annan webbplats

Cecilia Flodström
cecilia.flodstrom@umea.se
Frida Rönnbäck
frida.ronnback@umea.se

Ålidhemsbiblioteket, Facebooklänk till annan webbplats

Victoria Edman
victoria.edman@umea.se

Äppelhyllan, Facebooklänk till annan webbplats


Service, rådgivning och övrigt

Lista på sociala medier inom övriga områden

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Be Green Umeå, Youtubelänk till annan webbplats – Projektet Be Green Umeås Youtube-kanal, används inte längre. Sista filmklippet publicerades i april 2015.


Energi- och klimatrådgivningen, Facebooklänk till annan webbplats – Miljö- och hälsoskydds Facebooksida för klimat- och energirådgivning

Johan Sandström
johan.sandstrom@umea.se

Föreningsbyrån, Facebooklänk till annan webbplats – Om föreningsbyråns tjänster

Stefan Hildingsson
stefan.hildingsson@umea.se

Måltidsservice, Instagramlänk till annan webbplats – Här delar vi på Måltidsservice med oss av bilder från våra kök och måltider, kryddat med inspiration för en hälsosam, hållbar och trevlig måltid.

Marie Bäckman
marie.backman@umea.se

Returbutiken, Facebooklänk till annan webbplats – Information om försäljning av återbrukade produkter, öppettider, event med mera

Johan Larsson
johan.larsson@umea.se

Ola Lundberg
ola.lundberg@umea.se

Umebrå, Facebooklänk till annan webbplats – Umeå kommuns brotts- och drogförebyggande råd

Sara Stenberg
sara.stenberg@umea.se

Umeå näringsliv, Facebooklänk till annan webbplats – Vi lyfter fram information, eller bjuder in till dialog kring ämnen som bedöms vara intressanta för företag och andra organisationer inom Umeås näringsliv. Kanalen används också för att ge en inblick i Umeå näringslivs verksamhets arbete samt öppna för ytterligare kontakter med näringslivets aktörer.

Nils Håkansson
nils.hakansson@umea.se

Anna Olofsson
anna.olofsson@umea.se

Sidan publicerades