Sociala medier

Här hittar du Umeå kommuns konton i sociala medier och kontaktuppgifter till de som ansvarar för dem.

Allmänna

Lista på allmänna sociala medier

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Team Umeå kommun, Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linda Nejdsäter
linda.nejdsater@umea.se

Umeå kommun, Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Umeå kommuns officiella Facebooksida

Håkan Göransson
hakan.goransson@umea.se

Umeå kommun, Flickrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Umeå kommuns officiella Flickr-kanal, inaktivt konto

Ulrika Björn
ulrika.bjorn@umea.se

Umeå kommun, Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Umeå kommuns officiella Instagram

Ulrika Björn
ulrika.bjorn@umea.se

Umeå kommun, Linkedinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jennie Israelsson
jennie.israelsson@umea.se

Umeå kommun, Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Umeå kommuns officiella twitterflöde

Håkan Göransson
hakan.goransson@umea.se

Umeå kommun, Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Används bland annat för fullmäktiges sammanträden

Ulrika Björn
ulrika.bjorn@umea.se

Visit Umeå, Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Umeås turistcenter informerar om evenemang och besöksmål
Visit Umeå, Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kristina Thelin
kristina.thelin@umea.se

Tinna Sandström
tinna.sandstrom@umea.se

Erja Back
erja.back@umea.se

Hanna Sondell
hanna.sondell@umea.se

Umeå. Vill Mer/Innovation by Umeå, Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Filmer om platsen Umeå

Anna Olofsson
anna.olofsson@umea.se

Förskolor och fritidshem

Lista på sociala medier inom förskola och fritidshem

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Ersboda, öppen förskola, Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Annika Andersson
annika.a.andersson@umea.se

För- och grundskolan, Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gabrielle Hultdin
gabrielle.hultdin@umea.se

Kungsgården, förskola, Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Vår pedagogiska verksamhet

Inga-Maj Gradin
inga-maj.gradin@umea.se
Per Holmström
per.holmstrom@umea.se

Sjöfruskolan fritidshem, Instagramlänk till annan webbplats – Bilder från verksamheten

Cecilia Öberg
cecilia.oberg@umea.se

Smeden, Instagramlänk till annan webbplats – Vår pedagogiska verksamhet

Hanna Bohlin
hanna.selberg@umea.se

Teg öppen förskola, Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Christina Jönsson christina.jonsson.2@umea.se

Tomtebogård, Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Gemensamma aktiviteter som sker på förskolan/skolan.

Christine Jokijärvi
christine.jokijarvi@umea.se

Per Edberg
per.edberg@umea.se

Sandra Larsson
sandra.larsson@umea.se


Andra utbildningsverksamheter

Lista på sociala medier inom andra utbildningsverksamheter

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Centrum för vuxenutbildning, Facebooklänk till annan webbplats – Studie- och yrkesvägledning för vuxna
Centrum för vuxenutbildning, Instagramlänk till annan webbplats

Peter Lundgren
peter.lundgren@umea.se

El sistema, Facebooklänk till annan webbplats – Nyheter, information om konserter

Agneta Högstadius
agneta.hogstadius@umea.se

Karolina Baptista de Miranda
karolina.baptista.de.miranda@umea.se

Kulturskolan, Facebooklänk till annan webbplats

Emma Skog
emma.skog@umea.se

Naturskolan, Youtubelänk till annan webbplats

Hans Lindborg
hans.lindborg@umea.se

SFI Yrkesspåret, Instagramlänk till annan webbplats – inaktivt konto.

Conny Forsström
conny.forsstrom@umea.se

Skapande skola om musik, blogglänk till annan webbplats – Bloggen har inte varit aktiv sedan maj 2014.


Umevux, Instagramlänk till annan webbplats

Conny Forsström
conny.forsstrom@umea.se

Umevux, Facebooklänk till annan webbplats

Gunilla Wallmark
gunilla.wallmark@umea.se

Umeå musikskola, Facebooklänk till annan webbplats – Nyheter, information om konserter

Göran Wretling
goran.wretling@umea.se

Agneta Högstadius
agneta.hogstadius@umea.se

Fritidsgårdar och andra verksamheter för unga

Lista på sociala medier inom fritid för unga

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Alcatraz och Ropstugan, Holmsund och Obbola, Instagramlänk till annan webbplats

Nadine Linderstedt
nadine.linderstedt@umea.se

Athena fritidsgård, Instagramlänk till annan webbplats

Marija Volk
marija.volk@umea.se

Ersboda ungdomens hus, Instagramlänk till annan webbplats

Jojjon Hamrén
jojjon.hamren@umea.se

Hamnmagasinet, ungdomens hus, Facebooklänk till annan webbplats

Sandra Näslund
sandra.naslund@umea.se

Hamnmagasinet, ungdomens hus, Instagramlänk till annan webbplats

Sandra Näslund
sandra.naslund@umea.se

Hörnefors fritidsgård, Facebooklänk till annan webbplats

Johanna Edvinsson
johanna.edvinsson@umea.se

Hörnefors ungdomsgård, Instagramlänk till annan webbplats

Johanna Edvinsson
johanna.edvinsson@umea.se

Mariehems fritidsgård, Instagramlänk till annan webbplats

Jessica Åström
jessica.astrom@umea.se

Mariehems fritidsgård_Ast, Instagramlänk till annan webbplats
(riktad verksamhet för ungdomar med autsimspektrumtillstånd)

Jessica Åström
jessica.astrom@umea.se

Mariehems fritidsgård_Funkis, Instagramlänk till annan webbplats
(riktad verksamhet för ungdomar i sär- och träningsskola)

Jessica Åström
jessica.astrom@umea.se

Mobil mötesplats, Instagramlänk till annan webbplats

Erik Sandström
erik.sandstrom@umea.se

Sjöfrugården Tomtebo, Instagramlänk till annan webbplats

Erik Olsson
erik.olsson@umea.se

Sävar fritidsgård, Instagramlänk till annan webbplats

Lana Marinkovic

lana.marinkovic@umea.se

Tegs fritidsgård, Instagramlänk till annan webbplats

Leo Lundgren
leo.lundgren@umea.se

Tjejgårdarna i Umeå kommun, Instagramlänk till annan webbplats

Marija Volk
marija.volk@umea.se

Ung i Umeå kommun, Instagramlänk till annan webbplats

Sara Stenberg
sara.stenberg@umea.se

Västangård fritidsgård, Instagramlänk till annan webbplats

Marie Malmberg
marie.malmberg@umea.se

Ålidhems fritidsgård, Instagramlänk till annan webbplats

Arash Hafezi

arash.hafezisemnani@umea.se

Vård- och omsorgsboenden, äldreboenden

Lista på sociala medier inom vård- och omsorgsboenden

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Aktrisen, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Katrin Näslund
katrin.naslund@umea.se

Bruksbacken, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Maria Brannelid
maria.brannelid@umea.se

Dragonen, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Annelie Nordin
annelie.nordin@umea.se

Eriksdal, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Tina Lundvik
tina.lundvik@umea.se

Ersboda, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Jessica Strömqvist
jessica.stromqvist@umea.se

Hagaborg, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Ingrid Elmnert
ingrid.elmnert@umea.se

Hemgården, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Susanna Stenlund
susanna.stenlund.soc@umea.se

Ulla Åkerström
ulla.akerstrom@umea.se

Holmsund, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Kåre Thellbro
kare.thellbro@umea.se

Linda Alm Holmgren
linda.alm.holmgren@umea.se

Lundagård, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Mia Lundgren
mia.lundgren@umea.se

Marielund, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Lisette Hellgren
lisette.hellgren@umea.se

Erica Nilsson
erica.nilsson@umea.se

Nordstjärnan, Facebooklänk till annan webbplats

Annika Björkman
annika.bjorkman

Prästsjögården, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Helen Mosten
helen.mosten@umea.se

Sjöbacka, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Susanne Sparby
susanne.sparby@umea.se

Sjöjungfrun, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Jeanette Sandström
jeanette.sandstrom@umea.se

Skräddaren, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Annika Björkman
annika.bjorkman@umea.se

Camilla Forsmark
camilla.forsmark@umea.se

Solbacken, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående


Solgården, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Anneli Taflin
anneli.taflin@umea.se

Tegs äldrecenter, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Åsa Pålsson Stråe
asa.palssonstrae@umea.se

Mona Bosson
mona.bosson@umea.se

Tomtebo, Facebooklänk till annan webbplats – Information till närstående

Susanne Vennberg Jakobsson
susanne.v.jakobsson@umea.se

Andra stöd- och omsorgsverksamheter

Lista på sociala medier inom stöd och omsorg

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Anhörigstöd, Facebooklänk till annan webbplats – Tips och råd för dig som vårdar en anhörig

Riitta Päivärinta
riitta.paivarinta@umea.se

Aros, Youtubelänk till annan webbplats – Sysselsättning inom socialpsykiatrin

Anna-Maria Lundström
anna-maria.lundstrom@umea.se

Backens familjecentral, Facebooklänk till annan webbplats – Information om aktiviteter, riktat till besökare

Bengt Åström
bengt.g.astrom@umea.se

Demensteamet, Facebooklänk till annan webbplats


Familjehemscentrum, Facebooklänk till annan webbplats – Information till familjehem samt intresserade av att bli familjehem

Åsa Marklund
asa.marklund.soc@umea.se

Familjepeppen, Facebooklänk till annan webbplats – Föräldrastöd i samverkan i Umeå­regionen

Sara Stenberg
sara.stenberg@umea.se

Fritid för alla, Facebooklänk till annan webbplats – Fritid för allas aktiviteter

Malin Olofsson
malin.olofsson@umea.se

Anneli Karlsson
anneli.a.karlsson@umea.se

Fältarna, Instagramlänk till annan webbplats

Lennart Andersson

lennart.andersson@umea.se

Fältgruppen Umeå kommun, Facebooklänk till annan webbplats

Lennart Andersson
lennart.andersson@umea.se

Hikikomori, Facebooklänk till annan webbplats – hälsofrämjande verksamhet för personer mellan 16 och 25 år som befinner sig mest hemma, det vill säga inte går i skolan eller arbetar och saknar sysselsättning.
Hikikomori, Instagramlänk till annan webbplats

Ida Hörnsten
ida.hornsten@umea.se
Tove Olofsson
tove.olofsson@umea.se

Holmsund/Obbola familjecentral, Facebooklänk till annan webbplats

Jenny Lundin

Jenny.M.Lundin@vll.se

Hörnefors familjecentral, Facebooklänk till annan webbplats

Annette Andersson
annette.e.andersson@umea.se

Personlig assistans, Facebooklänk till annan webbplats – Information om verksamheten samt relevanta nyheter inom assistans­området

Sara Rosberg
sara.rosberg@umea.se

Träffpunkten Tavelsjö, Facebooklänk till annan webbplats

Anette Westin
anette.westin@umea.se

Ungdomstorget, Facebooklänk till annan webbplats – Ett samordnat och anpassat stöd i rätt tid, för att underlätta etablering på arbetsmarknaden

Veronica Johansson
veronica.johansson@umea.se

Öppen förskola Ersboda, Facebooklänk till annan webbplats

Annika Andersson
annika.a.andersson@umea.se

Öppen förskola Teg, Facebooklänk till annan webbplats

Christina Jonsson
christina.jonsson.2@umea.se

Bibliotek

Lista på sociala medier inom bibliotek

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Biblioteksbussen, Facebooklänk till annan webbplats – Filial till Umeå stadsbibliotek

Stina Lundkvist
stina.lundkvist@umea.se

Ersbodabiblioteket, Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Information om evenemang med mera

Klara Ferneman
klara.ferneman@umea.se
Dehbroa Lindberg
dehbroa.lindberg@umea.se

Grubbebiblioteket, Facebooklänk till annan webbplats – Bibliotek på intraprenad under kultur­nämnden

Maria Engström
maria.engstrom@umea.se

Hagaskolans bibliotek, blogglänk till annan webbplats – Boktips, händelser från biblioteket, söktips, information om hur man lånar med mera

Birgitta Lind
birgitta.lind@umea.se

Holmsunds bibliotek, Facebooklänk till annan webbplats – Verksamhet och tjänster

Hanna Widman
hanna.widman@umea.se

Hörnefors bibliotek, Facebooklänk till annan webbplats

Angelica Edlund
angelica.edlund@umea.se

Mariehemsbiblioteket, Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maria Nergård Marklund
maria.nergard@umea.se

Minabibliotek, Instagramlänk till annan webbplats

Åsa Zetterström
asa.zetterstrom@umea.se

Minabibliotek.se, Facebooklänk till annan webbplats – Umeåregionens bibliotekssamarbete
Minabibliotek.se, Flickrlänk till annan webbplats
Minabibliotek.se, Twitterlänk till annan webbplats – Umeåregionens bibliotek delar med sig av två boktips varje vecka.

Minabibliotek, Youtubelänk till annan webbplats

Anna Östman
anna.ostman@umea.se

Anna Sahlén
anna.sahlen@umea.se

Regnbågsbiblioteket, The Rainbow Library, Facebooklänk till annan webbplats

Maria Lindgren
maria.lindgren@umea.se

Tegsbiblioteket, Facebooklänk till annan webbplats

Edvard Johansson
edvard.johansson@umea.se

Umedalens bibliotek, Facebooklänk till annan webbplats


Umeå stadsbibliotek, Facebooklänk till annan webbplats

Cecilia Flodström
cecilia.flodstrom@umea.se
Frida Rönnbäck
frida.ronnback@umea.se

Ålidhemsbiblioteket, Facebooklänk till annan webbplats

Victoria Edman
victoria.edman@umea.se

Äppelhyllan, Facebooklänk till annan webbplats


Service, rådgivning och övrigt

Lista på sociala medier inom övriga områden

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Be Green Umeå, Youtubelänk till annan webbplats – Projektet Be Green Umeås Youtube-kanal, används inte längre. Sista filmklippet publicerades i april 2015.


Energi- och klimatrådgivningen, Facebooklänk till annan webbplats – Miljö- och hälsoskydds Facebooksida för klimat- och energirådgivning

Johan Sandström
johan.sandstrom@umea.se

Föreningsbyrån, Facebooklänk till annan webbplats – Om föreningsbyråns tjänster

Monica Svonni
monica.svonni@umea.se

Måltidsservice, Instagramlänk till annan webbplats – Här delar vi på Måltidsservice med oss av bilder från våra kök och måltider, kryddat med inspiration för en hälsosam, hållbar och trevlig måltid.

Marie Bäckman
marie.backman@umea.se

Returbutiken, Facebooklänk till annan webbplats – Information om försäljning av återbrukade produkter, öppettider, event med mera

Johan Larsson
johan.larsson@umea.se

Ola Lundberg
ola.lundberg@umea.se

Umebrå, Facebooklänk till annan webbplats – Umeå kommuns brotts- och drogförebyggande råd


Umeå näringsliv, Facebooklänk till annan webbplats – Vi lyfter fram information, eller bjuder in till dialog kring ämnen som bedöms vara intressanta för företag och andra organisationer inom Umeås näringsliv. Kanalen används också för att ge en inblick i Umeå näringslivs verksamhets arbete samt öppna för ytterligare kontakter med näringslivets aktörer.

Nils Håkansson
nils.hakansson@umea.se

Anna Olofsson
anna.olofsson@umea.se

Sidan publicerades