Marskonferensen 24-25 maj

Marskonferensen 24-25 maj

Marskonferensen 2022 gick under temat "bibliotekens bestånd" (och flyttades fram till maj pga pandemin).

I bibliotekslagen står att Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet och att folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller flera lånecentraler.

I lagen står det också att högskolebiblioteken vid alla universitet och högskolor ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Det som i princip förenar alla olika bibliotek är att det finns ett mediebestånd som vi arbetar med utifrån olika principer och idéer.

Frågor vi ställer oss under konferensdagarna var bland annat:
Vad är ett bestånd på ett bibliotek och kan bestånd vara något mer än endast media?
Hur arbetas det med bestånd på biblioteken?
Vad tar vi hänsyn till när vi medieplanerar, köper in och gallrar?
Hur lyfter vi litteraturen?
Hur gör vi med beståndet av e-media?
Hur jobbar vi med representation och tillgänglighet?

Arrangörer: SLU:s bibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Umeå stadsbibliotek, Regionbibliotek Västerbotten, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Svensk biblioteksförening region Västerbotten.

Sidan publicerades