Mediekonferensen 230314

Vilken samling möter biblioteksanvändaren?


14 mars 2023 kunde cirka 250 deltagare lyssna till en samling intressanta föredrag. Så här såg programmet ut:

Gemensam mediehantering på Biblioteken i Malmö

Peter Stenberg, Linnea Ekström och Elin Lundberg från Biblioteken i Malmö berättade om bland annat om flytande bestånd, gemensamma inköp och införandet av IMMS (Intelligent Material Management System) som är ett algoritmbaserat medielogistiksystem. Lovisa Liljegren som skrivit ett examensarbete i ämnet bidrog med sina slutsatser och reflektioner.

”Medierna är det första som ska synas”

Gävle stadsbibliotek genomgår stora förändringar. Det gamla biblioteket är rivet och verksamheten bedrivs i en tillfällig, mindre lokal i väntan på ett nytt kulturhus. Petra Jonsson och Anki Bos samtalade om mediernas roll och plats i biblioteksverksamheten och visade bilder på hur det framtida kulturhuset kommer att se ut, Agnes kulturhus.

Ljudböcker, unga och nya läspraktiker

Utifrån sin avhandling berättade Elisa Tattersall Wallin om nya läspraktiker som uppstår när ljudböcker används via appar och vilken roll ljudboken har i ungdomars vardagsrutiner. Vi fick också ta del av statistik från den årliga SOM-undersökningen kring läsning i digitala bokformat.

Arrangörer var Region Gävleborg, Biblioteksutveckling Östergötland, Västra Götalandsregionen och Sveriges depåbibliotek och lånecentral.

Presentationer från konferensen

Sidan publicerades