Mediekonferens 2024-02-01

Det läsfrämjande biblioteket ur ett medieperspektiv

Bibliotekens utbud av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet. Men vad betyder ”allsidighet och kvalitet” för folkbibliotekens läsfrämjande arbete? Hur bidrar beståndet av medier till det arbetet?

Denna eftermiddag kommer att genomsyras av bibliotekens viktiga läsfrämjande arbete. Vi tar avstamp i artikeln ”Allsidighet och kvalitet – vad betyder det för folkbibliotekens arbete” där artikelförfattaren Linnéa Lindsköld har fokuserat på olika aspekter av kvalitet och allsidighet i bibliotekets arbete relaterat till utbud av medier och till det läsfrämjande arbetet. Läs artikeln Allsidighet och kvalitet – vad betyder det för folkbibliotekens arbete? – Digiteket här. Länk till annan webbplats.

Program

Allsidighet, kvalitet – och läsfrämjande?

Samtal mellan Linnéa Lindsköld och Örjan Hellstöm, konsulent Kulturförvaltningen VGR. I samtalet fördjupas diskussionen kring hur begreppen kan förstås i relation till konkret biblioteksarbete. Med hjälp av historiska tillbakablickar ges ett sammanhang till dagens debatt.
Linnéa Lindsköld är docent i biblioteks- och informationsvetenskap och universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås samt föreståndare för Centrum för kulturpolitisk forskning. Läs mer om Linnéa Lindskölds pågående arbete här. Länk till annan webbplats.

Mediearbete – en viktig del av läsfrämjande

Hur kan Kulturrådets olika stöd användas inom det läsfrämjande biblioteksarbetet, kopplat till beståndsutveckling, inköp och urval? Hur fungerar t ex Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek, som är ett bidrag för att främja barns och ungas intresse för läsning genom ökad tillgång till litteratur och medier? Anna Hällgren, handläggare Kulturrådet, berättar mer och ger tips. Läs mer om Kunskapsöversikt och uppföljning av inköpsstöd till folk- och skolbibliotek Länk till annan webbplats.. Läs även materialet Garanterat bra böcker Länk till annan webbplats..

Att bygga upp och underhålla ett läsfrämjande barn- och ungdomsbestånd

Johanna Johansson och My Grundström, bibliotekarier på mediaenheten, Biblioteken i Göteborg, berättar om hur de arbetar med medieförsörjning och inköpsstrategier.

Världens bästa barnavdelning – hur gick det sen?

På Mediekonferensen 2021 berättade Sanna Barsk och Malene Jensen från Kiruna stadsbibliotek om ett delaktighetsprojekt med målsättningen att skapa Sveriges bästa barnavdelning och om hur det påverkade mediearbetet. Kirunas nya stadsbibliotek invigdes i september 2022, och med facit i hand berättar Sanna om utmaningar, framgångar, och det svåra i att omsätta idéer och teorier i praktik.

 

Sidan publicerades