IT-nämnden

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster är gemensam för Umeå, Vännäs och Skellefteå kommuner. Nämnden har ansvar för lagring, virtualisering och backup för kommunernas IT-verksamhet. Umeå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden.

Nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Umeå, Skellefteå och Vännäs kommun utser två ledamöter och två ersättare vardera. Varje år nomineras ordförande av en av de deltagande kommunerna så att alla kommuner har posten i tur och ordning. Umeå kommunfullmäktige väljer ordförande.

Kontakt

Ann Siklund
nämndsekreterare
090-16 15 57
070-356 01 83
ann.siklund@umea.se

Sidan publicerades