Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen är en gemensam nämnd för överförmyndare i Bjurholm, Nordmaling, Roberts­fors, Umeå, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik.

Uppdraget är att genom tillsyn motverka rättsförluster för personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagad hälsa eller liknande förhållande inte själva kan tillvara sina rättigheter. Den gemensamma överförmyndarnämnden är en juridisk person och en egen myndighet på samma sätt som övriga kommunala nämnder. Nämnden är företrädare för alla de samverkande kommunerna. Nämnden har tio ledamöter och tio ersättare. Umeå kommun tillsätter tre ledamöter med ersättare, Örnsköldsvik två ledamöter med ersättare och övriga kommuner en ledamot med ersättare var. Efter allmänna val väljer kommunfullmäktige i respektive kommun ledamöter och ersättare till nämnden för längst fyra år. Umeå kommun är värdkommun och utser ordförande och vice ordförande.

Kontakt

Ulrika Persson
nämndsekreterare
090-16 31 33
ulrika.e.persson@umea.se

Sidan publicerades