Personaladministrativa nämnden

Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av personaladministrativa system. Kommuner som ingår är Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs.

Den gemensamma nämnden har ansvar för drift och hantering av personaladministrativa system som har upphandlats för nämnden. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, reglementen och samverkansavtal. Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen. Det sker genom att delårsrapporter och rapporter i samband med årsredovisning.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Umeå utser två ledamöter och två ersättare. Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner utser en ledamot och en ersättare vardera. Umeå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Umeå kommuns organisation. Enligt kommunallagen utser värdkommunen ordförande och vice ordförande.

Kontakt

Kerstin D Persson
nämndsekreterare
090-16 11 56
070-615 11 56
kerstin.d.persson@umea.se

Sidan publicerades