Förkortad enkät för årlig uppdatering av antal anställda och brukare

Via denna enkät skickar du som extern hemtjänstutförare in information som ska uppdateras på kommunens externa webb i syfte att underlätta för personer som ska välja utförare.Ange det totala antalet anställda personer (hemtjänstpersonal). Räkna ej in timvikarier.

Ange det totala antalet kunder företaget har.

Fyll i namn på kontaktperson för eventuella följdfrågor.

Sidan publicerades