Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

Teknisk handbok

Teknisk handbok ska användas vid projektering för genomförande av anläggningar på allmän platsmark i Umeå av både Gator och parker och externt av alla som utför uppdrag eller entreprenörer för förvaltningen.

Detta är version maj 2024 av Teknisk handbok.

Kontakt

Har du synpunkter eller frågor om teknisk handbok så är du välkommen att kontakta oss via e-post: gatorochparker@umea.se.

Om frågor gäller ett pågående projekt finns ofta information och kontaktuppgifter till projektledaren att läsa på Umeå kommuns hemsida.

För att göra en felanmälan eller lämna en synpunkt på gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, skog och natur: www.umea.se/felanmalan Länk till annan webbplats.