Nyhetsarkiv

  • Omledning av gång- och cykelväg Svingen

    En del av gång- och cykelvägen vid Svingen/Lasarettsbacken har stängts av på grund av byggnation av nya bostäder. Trafikanter hänvisas till en tillfällig väg vi...