Skoter på snö

Klart med skoterled till Holmön

På grund av det extraordinära snö- och isläget tar Umeå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten ansvar för att upprätthålla en skoterled mellan fastlandet och Holmön under resten av vintersäsongen 2021.

– Nu har vi en situation där de boende på Holmön på grund av snö- och isläget blivit isolerade och utan möjligheter att få ut mat och andra förnödenheter till ön. Eftersom Trafikverket trots ett regeringsbeslut inte tar sitt ansvar att säkerställa transportmöjligheterna, så finansierar Umeå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten skoterleden under resten av vintern, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Från Umeå kommuns sida är beslutet om samverkan med Region Västerbotten och Länsstyrelsen i detta ärende ett så kallat ordförandebeslut, som kommer att rapporteras till kommunstyrelsens näringslivs och arbetsutskott.

Trafiken till och från Holmön har huvudsakligen de senaste åren bedrivits med färja. Under vintertid har trafiken kompletterats med svävare, helikopter samt utstakning av skoterled. Skoterleden har varit ett viktigt komplement till svävar- och helikoptertrafiken eftersom dessa fordon inte medger transport av gods.

Vid starten av vintersäsongen 2020/2021 meddelade Trafikverket att de inte längre såg det som sitt uppdrag att staka ut skoterleden till ön. Umeå kommun besvarade detta i ett yttrande och meddelade att detta beslut innebär att Trafikverket inte uppfyller det ansvar som åligger myndigheten enligt regeringsbeslut N2007/3647/ IR. Kommunen påtalade även risken för att avsaknad av skoterled skulle försämra möjligheten att frakta gods till ön.

Den här vintern har isläget har omöjliggjort färjetrafik till Holmön och det har drabbat transporterna till livsmedelsbutiken på ön. Under flera veckor har transporter i praktiken varit omöjliga.

– Det här är självklart ett stort problem för de boende på Holmön. Diskussioner med Trafikverket har resulterat i att vi ska fortsätta arbeta för att hitta långsiktiga lösningar för trafiken till och från Holmön. Den akuta situationen för resten av vintersäsongen 2020/2021 är dock något som kommunen regionen och Länsstyrelsen löser och gemensamt tar kostnaderna för, säger Rikard Carstedt (S), ordförande, regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Rickard Carstedt (S)
ordförande
regionala utvecklingsnämnden
Region Västerbotten
070-242 10 94
rickard.carstedt@regionvasterbotten.se

Sidan publicerades