Infartsskylt till Umeå

Nya stora informationsskyltar är nu på plats vid Umeås infarter.

Nya informationsskyltar på plats vid Umeås infarter

Nu finns det helt nya informationsskyltar vid Umeås infarter, en modernare typ som fungerar bättre året runt. Är du arrangör och vill att ditt evenemang ska synas?

– Äntligen är våra nya infartsskyltar på plats! Där kan du få kortfattad samhällsinformation, snabba tips om större evenemang och annat på gång i Norrlands största stad. Du som är arrangör kan bidra med förslag, säger Thomas Hansen, kommunikationsdirektör, Umeå kommun.

De nya skyltarna är 36 kvadratmeter stora och består av en fast del som hälsar välkommen till Umeå och en digital del. Skyltarna ska precis som tidigare visa intressanta evenemang och viktig information för dig som är invånare, pendlare och besökare.

Innehållet på infartsskyltarna hanteras av kommunens kommunikationsavdelning.

Mer information

Bidra med evenemang

Vill du att ditt evenemang ska lyftas på infartsskyltarna? Lägg in det i kalendern Allt om Västerbotten. Vi hämtar ett urval av evenemangen där till infartsskyltarna.
Publicera evenemang på Allt om Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du att ditt evenemang ska synas på Visit Umeås webbplats?
Kontakta Visit Umeå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arrangera evenemang – tips för att arrangera och berätta om evenemang, stöd av evenemangslots

Riktlinjer för budskap på skyltarna

Livslängden på ett budskap är minst en dag.

Budskap med samhällsinformation eller information om evenemang som Umeå kommun arrangerar eller är medarrangör för prioriteras. Budskapen kan även innehålla varumärkesbyggande budskap.

Den digitala delen kan vid allvarliga eller extraordinära händelser användas för tillfällig trafik- och krisinformation.

Evenemangen bör

  • vara tillgängliga för en stor allmänhet
  • vara av vikt för en stor allmänhet
  • ske i Umeå kommun
  • vara profilerande för Umeå som plats
  • inte innehålla kommersiella budskap för företag eller produkter
  • öka kännedom om Umeå regionalt, nationellt och/eller internationellt
  • stämma överens med Umeås profil
  • upplevas som positivt för och av Umeåborna
  • öka antalet inresande besökare till Umeå
  • ha långsiktighet/utvecklingspotential.
Sidan publicerades