Karta över Umeå med lila runda markeringar som visar var det är tänkt att Umeås foodtrucks ska ha möjlighet att stå framöver. De flesta markeringarna finns i och runt de centrala delarna av Umeå.

Kartan visar förslag på uppställningsplatser för foodtrucks i Umeå.

Nya regler för foodtrucks ska bidra till ett mer levande Umeå

Systemet för foodtrucks i Umeå görs om. Det nya regelverket innebär att foodtruck-försäljarna kan boka plats i förväg och att de får likvärdiga möjligheter att stå på de olika försäljningsplatserna.

I juni 2022 gav tekniska nämnden teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att se över reglerna kring foodtruck-systemet inför årets sommarsäsong. Det arbetet är nu klart.

– Vi vill göra det enkelt för fler att bedriva försäljning från foodtrucks och på det sättet bidra till en mer levande stad. Vi vill också göra det möjligt för fler att handla sin mat utanför centrumfyrkanten, berättar Christina Bernhardsson (S), ordförande för tekniska nämnden, apropå förändringarna.

Möjlighet att boka plats i förväg

Foodtruck-försäljare får nu möjlighet att boka plats i förväg i stället för att rätta sig efter den tidigare först till kvarn-principen. Förändringen innebär också att försäljare kan boka plats från klockan 09.00 till 21.00 söndag till torsdag, samt från klockan 09.00 till 03.00 fredag till lördag. Detta i stället för nuvarande tidsperioder på fyra till fem timmar.

Systemet bygger på rotation mellan olika platser. För att samtliga försäljare ska få möjlighet att stå på alla platser i Umeå bokar de som mest två dagar i veckan på samma plats.

Konceptet foodtruck innebär en ambulerande restaurang med försäljning som tillfälligt tar offentlig plats i anspråk. Fordonet ska vara anpassat för att servera mat till förbipasserande. Lagstiftningen för offentlig plats kräver tillstånd för att använda marken, så kallad markupplåtelse, men eftersom foodtrucks bara tillfälligt använder platsen behövs inte det.

Sidan publicerades