En övergiven och trasig vit cykel, som är fastkedjan vid ett stuprör.

Våren är i antågande och då påbörjar vi arbetet med att städa undan övergivna och trasiga cyklar.

Övergivna och trasiga cyklar städas bort

Under våren städar vi bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå.
Syftet är att förbättra tillgängligheten i centrum.
– Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar och är även ett hinder vid renhållningsarbete, säger Daniel Södö, gatuingenjör.

Arbetet startar måndag 25 mars med märkning och efter cirka tre till fyra veckor plockas cyklarna bort.

Daniel Södö, gatuingenjör Umeå kommun

– Det är också en estetisk fråga eftersom dessa övergivna cyklar förfular stadsbilden, menar Daniel Södö.

Märkning och bortforsling

Alla cyklar som bedöms som övergivna märks med en röd lapp där det framgår när cykeln behöver flyttas på för att inte Umeå kommun ska ta hand om den. Tre veckor senare kommer de märkta cyklarna som fortfarande står kvar att forslas bort.

Alla cyklar som forslas bort fotograferas. Dessutom dokumenteras också plats och eventuell identifikation.

Hittegods eller skrotning

Cyklar som har ett värde tas om hand, fotograferas och registreras. Det gäller även olåsta cyklar som uppenbarligen är övergivna. Lista på tillvaratagna cyklar överlämnas till polisens hittegods.

Cyklar som bedöms som skrot skickas till skrotning omgående. Som skrot räknas cyklar som saknar väsentliga delar, till exempel hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på.

Det berörda området är i första hand centrala stan mellan Västra Esplanaden (väg 503) och Östra Kyrkogatan och mellan Bangatan och älven.

Mer information

På vår samlingssida umea.se/overgivnacyklar Länk till annan webbplats. finns det mer att läsa, samt kontakt.

Sidan publicerades