Annan skolhuvudman, barn- och utbildningsverksamhet