Nyhetsarkiv

 • Allt bättre luftkvalitet i sta'n

  I år kommer Umeå med stor sannolikhet för första gången att klara miljökvalitetsnormen för medelvärde per timme och sannolikt även årsmedelvärdet när det gäller...
 • Ny avfallsplan från 2021

  Umeå kommun, det kommunala bolaget Vakin och andra kommuner i Umeåregionen har tagit fram en ny avfallsplan som är ett viktigt steg mot ett cirkulärt samhälle....
 • Aktuellt från Umebrå – december 2020

  2020 är året som formats av Covid-19 , både yrkesmässigt och privat , att gå från fysiska möten till digitala lösningar har gjort att vi lärt oss ny...
 • Nobelpris med Umeå i sitt DNA

  Det blir ett annorlunda firande i år, då pandemin flyttar den klassiska Nobelfesten ut på webben och prisutdelningen sker på olika orter runt om i världen. Men...
 • Ny film visar lösningar i den hållbara staden

  Sverige ligger i framkant när det kommer till hållbara lösningar och har många företag som är redo att ta sina produkter och tjänster ut i världen. Inom regerin...
 • Frisk och fri blir årets eldsjäl 2020

  Under internationella frivilligdagen korades organisationen Frisk och fri i Umeå till Årets eldsjäl. Priset delas ut av Andreas Lundgren (S), ordförande, indivi...
 • Kommunen skriver under klimatkontrakt

  Umeå kommun är en av nio kommuner som fredag 11 december undertecknar ett klimatkontrakt för att öka takten i klimatomställningen. Klimatkontrakt 2030 reglerar...
 • Företagare är nöjda med kommunens arbete

  Företagare i Umeå blir allt nöjdare med kontakterna med Umeå kommun och hur kommunens näringslivsavdelning sköter dessa kontakter. Det visar den undersökning so...
 • Midgårdslärare är årets lärare i länet

  Cecilia Holm, lärare på Estetiska programmet med inriktning estetik och media , har utsetts till årets lärare i Västerbotten. En jury har utsett vinnaren utif...
 • Skrift lyfter decennier av jämställdhet

  Umeå kommun har under mer än 30 år arbetat systematiskt för att skapa ett jämställt Umeå. Nu publiceras en skrift där historiska tillbakablickar varvas med aktu...
 • Staden som ryter för jämställdhet

  Umeå är en stad som väljer att placera ett konstverk mot sexuella trakasserier mitt i centrum. Handlingen vilar i stadens historia, samtid och progressiva blick...
 • Besök gymnasieskolorna digitalt

  Nu är det möjligt att göra digitala rundvandringar på alla kommunala gymnasieskolor. Rundvandringarna är i första hand till för elever i årskurs nio som brukar...
 • Nya taxor för byggnadsnämndens verksamheter

  Från årsskiftet utgår byggnadsnämnden från Sveriges kommuners och regioners modell för hur taxor räknas ut för bland annat bygglov och detaljplaner. Utifrån mod...
 • Kommunen stöttar köp av Holmöns prästgård

  Umeå kommun har beviljat stöd till Holmöns utvecklingsforum för att köpa öns prästgård. Det är för att säkerställa att prästgården fortsätter vara en viktig möt...
 • Godkänd detaljplan för Carlslund

  Detaljplanen för Carslund, området mellan Tomtebo och Carlshem, har godkänts av byggnadsnämnden. Här planeras bland annat för skola samt idrotts- och fritidsanl...
 • Digital rörelserunda för seniorer

  I Hedlundaparken finns nu en digital rörelserunda för dig som är senior. Passa på att träna hjärnmusklerna och rör på dig samtidigt.